MENY

Rekordsøkning til Universitetet i Stavanger

Rekordmange vil studere ved Universitetet i Stavanger. Det viser årets søkertall til UiS med oppgang både i det nasjonale, internasjonale og lokale opptaket.

6 366 primærsøkere har UiS som førstevalg i år i det nasjonale opptaket, Samordna opptak, en økning på fem prosent fra i fjor. Det er den høyeste søkningen til grunnutdanningene ved UiS noensinne. Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.  

Hele 3 525 primærsøkere kjemper om 261 studieplasser i det rekordstore internasjonale opptaket ved UiS, en økning på 34 prosent. Det lokale opptaket ved UiS, som omfatter toårige masterutdanninger og videreutdanninger, har sitt nest beste år med 5 905 primærsøkere, en oppgang på tre prosent. 

– Dette er fantastiske nyheter for UiS, og vi er glade for at stadig flere vil studere hos oss. Det viser at UiS er et attraktivt universitet både nasjonalt og internasjonalt, og at vi har gode fagmiljøer og samfunnsaktuelle utdanninger som studentene etterspør, sier Rune Dahl Fitjar, som er prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS. 

Helse, psykologi, økonomi og språk  

Helse, psykologi og økonomi er de mest søkte utdanningene ved UiS i Samordna opptak. Det nye bachelorprogrammet i psykologi har nær 19 primærsøkere per studieplass. 

Som tidligere år er det sykepleieutdanningen som topper søkerlisten, med over 800 primærsøkere. Også paramedisinutdanningen, som var nytt studietilbud i fjor, har fortsatt høye søkertall.  

–  De siste månedene er det blitt enda tydeligere hvor viktige helseyrkene er for samfunnet. Det er bra at mange ønsker å utdanne seg innenfor omsorg og helse. UiS satser på helserelaterte utdanninger. Det er mye spennende som skjer framover med nytt sykehus på Ullandhaug i 2023, og forhåpentligvis også medisinstudier ved UiS, understreker Fitjar.  

Den nye bachelorutdanningen i psykologi er det nest mest søkte studiet ved UiS. På landsbasis er psykologistudiet ved UiS det åttende mest søkte studieprogrammet i primærsøkere per studieplass uansett studieretning.  

– Psykologistudiet er et viktig tilskudd til våre samfunnsvitenskapelige utdanninger, og det er godt å se at studiet er etterspurt i samfunnet. Vi håper på sikt å kunne øke antall studieplasser, for å svare på samfunnets behov for kandidater med psykologikompetanse, sier Fitjar. 

Etter psykologistudiet følger bachelor i økonomi og administrasjon, som har rekordsøkning i år. Utdanningen med størst økning i prosent er bachelor i engelsk språk og litteratur, som har en oppgang på over 120 prosent. Andre lærerrelaterte utdanninger med økning i søkertall er toårig masterutdanning i spesialpedagogikk og samlingsbasert videreutdanning i praktisk pedagogikk (PPU). Sistnevnte topper listen over de mest søkte toårige masterprogrammene og videreutdanningene i UiS sitt lokale opptak.  

Økning for energiutdanninger 

Antallet søkere til energiutdanningene øker i år med 32 prosent til bachelor- og femårige masterutdanninger, og med 15 prosent til de toårige masterutdanningene i det internasjonale opptaket. For de nasjonale søkerne til toårige masterutdanninger i energi er det imidlertid en nedgang på 25 prosent.  

– UiS har jobbet med omstilling av de petroleumsrettede utdanningene til å omfatte alle typer energi. Studentene på disse utdanningene kan i framtiden bidra med konkrete løsninger uavhengig av energikilde. Jeg gleder meg også over gode tall for flere fornybar- og miljøstudier, framholder Fitjar. 

Data er big  

Data fortsetter å være populært, og det merkes på søkertallene til datautdanningene med oppgang både i Samordna opptak, lokalt opptak og fra internasjonale søkere. Størst er økningen i internasjonalt opptak med 37 prosent flere søkere.  

– UiS har satset på datautdanninger de siste årene og har fem masterutdanninger, der studentene lærer alt fra robotteknologi til sikre datasystemer og beregning av store datamengder. Datakompetanse trengs på stadig flere områder i samfunnet, også innenfor helseteknologi. Vi ser også at datastudenter ofte får jobb før de er ferdige med utdanningen, slår Fitjar fast.   

Internasjonale rekorder 

For de internasjonale søkerne er det oppgang på nesten alle utdanninger med over 13 primærsøkere per studieplass. På topplisten finner vi blant annet sosialfaglige utdanninger, datautdanninger og teknologiutdanninger.  

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket 2020 (Samordna opptak):

Utdanning Primærsøkere per studieplass  Antall primærsøkere Studieplasser
1. Psykologi, bachelor (ny 2020)  18,6 689 37
2. Paramedisin,
bachelor
16,7 334 20
3. Sosialt arbeid,
bachelor

4,5

361 80
4. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor  4,4 88 20
5. Matematikk, årsstudium 4,1 81 20

6. Idrett årsstudium

4,0 120 30

7. Kunst og håndverk, årsstudium

4,0 40 10

8. Industriell økonomi, master

3,9 118 30

9. Rettsvitenskap, bachelor

3,7 215 58

10. Journalistikk,
bachelor

3,4 86 25

UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket (Samordna opptak 2020):

Utdanning Antall primærsøkere  Studieplasser
1. Sykepleie, bachelor 806 300
2. Psykologi, bachelor (ny 2020) 689 37

3. Økonomi og administrasjon, bachelor

616 195  
4. Sosialt arbeid, bachelor 361 80

5. Paramedisin, bachelor

334 20

6. Barnevern, bachelor

286 105

7.Rettsvitenskap, bachelor

215 58

8. Datateknologi, bachelor

182 65

9. Hotelledelse, bachelor

172 75

10. Barnehagelærer, bachelor deltid 

162 60

Studier med flest primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS 2020:

Utdanning Antall primærsøkere  Antall studieplasser
1.Spesialpedagogikk, master, deltid og heltid 473 40
2.Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), samlingsbasert 437 98
3.Samfunnssikkerhet, master  343 59
4.Helsesykepleie, master 332 25
5.Endringsledelse, master  297 40
6. Industriell økonomi, master  271 45
7. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), heltid  251 79
8. Rus og psykisk helsearbeid, master heltid og deltid 213 35
9. Regnskap og revisjon, master 186 25
10. Utøvende musikk, bachelor 168 22

Studier med flest primærsøkere/søkere i det internasjonale opptaket ved UiS 2020:

Utdanning Antall primærsøkere  Antall studieplasser
1.European Master in Social Work with Families and Children Scholarship*  591* 25
2. Data Science, master  382 10
3. Nordic Master in Social Work and Welfare* 293* 20
4. NORINT (Norsk språk
og kultur for fremmedspråklige) årsstudium*
230* 50
5. Industrial Asset Management, master 200 10
6. Mechanical systems
and Renewable energy, master
175 10
7. Biological Chemestry, master 169 5
8. Environmental Engineering, master  164 10
9. Master in Business Administration, Strategic Marketing and Analytics  164 10
10.City and Regional Planning, master  164 10

* Er ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.

UiS har også 8. og 11. plass i den nasjonale listen over utdanninger med flest primærsøkere per studieplass uansett studieretning:   

  Utdanning Pimærsøkere Studieplasser Førstevalg per studieplass
1. UiO Kriminologi, årsstudium  1120 24 46.67
2. UiO Filosofi, politikk og økonomi 563 15 37.53
3. UiT

Psykologi, profesjonsstudium

1129 49 23.04
4. Oslomet Økonomi og ledelse, deltid  439 20 21.95
5. Oslomet Økonomi og ledelse  421 20 21.05

6. Høgskolen i østfold

Paramedisin 626 30 20.87

7. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Arkitekt 1133 60 18.88

8. UiS

Psykologi 689 37 18.62

9. UiB

Informatikk 184 10 18.40

10. UiO

Psykologi, høst 1115 65 17.15
11. UiS Paramedisin 334 20 16.70
12. UiT Paramedisin 324 20 16.20

 

 

Illustrasjon søkertall UiS 2020