MENY

Rekordstor interesse for konferanse for matematikklærerutdannere

UiS var i år vertskap for den årlige etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere som samlet rekordmange deltagere fra hele landet. – Det ble en svært vellykket konferanse, sier Tone Bullien som har ledet konferansearbeidet.

  • Morten Søyland Kristensen ved UiS.
    Universitetslektor Morten Søyland Kristensen ved UiS fortalte om en undersøkelse gjort blant egne studenter på grunnskolelærerutdanningene.
  • Elena Bøhler ved HioA.
    Elena Bøhler ved HioA fortalte om den nye rammeplanen for barnehagen og det uvanlige kravet om progresjon.
  • Rekordstor interesse for konferansen.
    UiS var i år ansvarlige for konferansen, og totalt var 70 matematikklærerutdannere fra hele landet samlet i Stavanger denne uka.

Denne uka ble etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere 2017  arrangert på Universitetet i Stavanger (UiS) og på Clarion Hotel Energy. I år var det UiS som var ansvarlige for den årlige begivenheten, og totalt var 70 matematikklærerutdannere fra hele landet samlet i Stavanger for å delta på konferansen. 

Matematikklæreres kunnskap og praksis

–  Konferansen ble en stor suksess på alle måter, og deltagerne har meldt fra om at de var svært fornøyde.

Det sier Tone Bullien, som sammen med Raymond Bjuland, Janne Fauskanger og Reidar Mosvold ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har jobbet med å arrangere konferansen. 

Tema for årets konferanse var matematikklæreres kunnskap og praksis – konsekvenser for utdanningen, med et spesielt fokus på undervisningskunnskap i matematikk og kjernepraksiser.

Det var flere store navn innen matematikkdidaktikk-forskning som holdt plenumsforedrag, og det var totalt 12 parallellsesjoner som ble holdt under konferansen. Et sentralt emne for parallellsesjonene og FoU-gruppene var de nye masterprogrammene på lærerutdanningene. 

Hvilken kunnskap trenger matematikklærere?

Konferansen startet mandag 18. september og det første plenumsforedrag ble holdt av Kjersti Wæge ved Matematikksenteret. Hun snakket om en praksisnær modell for kompetanseutvikling: Sykluser av utforsking og utprøving og muligheter for å lære ambisiøs matematikkundervisning

I tillegg presenterte Per-Einar Sæbbe og Åsmund Gjære, begge PhD-kandidater ved UiS, sine doktorgradsprosjekter. Førstnevnte undersøker barnehagelærernes «matematikkundervisning» i hverdagssituasjoner, mens Gjære ser nærmere på utviklende opplæring i matematikk i grunnskolen ved bruk av Zankov-modellen.

Mark Hoover fra University of Michigan holdt konferansens andre plenumsforedrag som hadde tittelen:  Mathematical knowledge for teaching: the “task” ahead. Hans fokus var at en må utdanne lærere til lærerarbeidet (The work of teaching), og at en som lærerutdanningsinstitusjon må sørge for at de får kompetanse til å gjennomføre kjernepraksisene i dette lærerarbeidet. 

Aldri et kjedelig øyeblikk

Tim Rowland fra University of Cambridge holdt konferansens tredje plenumsforedrag med tittelen: «Mathematics teaching: never a dull moment», som handlet om forskning på ulike undervisningsmetoder med fokus på lærerens faglige utfordringer når elevene finner egne veier fram mot løsningen av oppgaven.

I parallellsesjonene ble det presentert erfaringer fra hele utdanningsløpet. For eksempel presenterte Ingvill Merete Stedøy fra Matematikksenteret «Vanlige» matematikklæreres kunnskap og praksis, endringsvilje og motstand, og om erfaringer fra videregående skoler i tidsperioden 2009-2017. Morten Søyland Kristensen ved UiS holdt foredrag under parallellsesjonene, der han fortalte om en undersøkelse gjort blant egne studenter på grunnskolelærerutdanningene, mens Kjersti Melhus, også fra UiS, presenterte Zankovs modeller for utviklende opplæring i matematikk på barnetrinnet.

Elena Bøhler ved Høgskolen i Oslo og Akershus var en annen av foredragsholderne under parallellsesjonene. Hun fortalte om den nye rammeplanen for barnehagen og det uvanlige kravet om progresjon. Hun mente at det bør diskuteres hvordan dette kravet kan tolkes og hvilke konsekvenser kan det få for barnehagens praksis.

Les mer om foredragsholderne, parallellsesjonene og resten av konferansen på denne nettsiden


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim