MENY

Rekordstor publisering på UiS

Universitetet i Stavanger hadde en oppgang på 5,8 prosent i vitenskapelig publisering i 2008 sammenlignet med året før.

Totalt har UiS en oppgang i publiseringen på 18,9 poeng, fra 324,9 poeng i 2007 til 343,8 poeng i 2008.

Det humanistiske fakultets produksjon ga 98,2 poeng, mot 83,2 poeng i 2007. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet produserte 151,3 poeng (150,3 i 2007), mens Det samfunnsvitenskapelige fakultet produserte 86, 3 poeng i 2008, mot 91,2 poeng året før. Arkeologisk museum, som ble en del av UiS 1. januar 2009, er også med i oversikten. Museets produksjon ga 8,1 poeng i 2008.

  UiS tot. TN HF SV AM
2008 343,8 151,3 98,2 86,3 8,1
2007 324,7 150,3 83,2 91,2  
2006 323 159,2 83,4 79,1  


Forskere med flest publiseringspoeng ved UiS:

1. Professor Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (TN), 18,4 poeng
2. Professor Kjell Hausken, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (SV), 12,5 poeng
3. Professor Thomas Claviez, Institutt for kultur- og språkvitenskap (HF), 8 poeng
4. Førsteamanuensis Reggie Davidrajuh, Institutt for data- og elektroteknikk (TN), 6,8 poeng
5. Førsteamanuensis Magne Drangeid, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (HF), 6,4 poeng
6. Førsteamanuensis Merja Stenroos, Institutt for kultur- og språkvitenskap (HF), 6 poeng
6. Førsteamanuensis Per Dahl, Institutt for musikk og dans (HF), 6 poeng
8. Professor Edvin Bru, Senter for atferdsforskning (HF), 5,4 poeng
9. Professor Petter Osmundsen, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (TN), 5 poeng
9. Førsteamanuensis Ragnar Skottene, Institutt for kultur- og språkvitenskap (HF), 5 poeng
11. Førsteamanuensis Ståle Gundersen, fakultetsadministrasjonen (HF), 5 poeng
12. Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi (TN), 4,94 poeng
13. Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk (TN), 4,89 poeng

- Svært gledelig

For tredje år på rad er det professor Terje Aven ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging som topper listen.

Rektor Aslaug Mikkelsen synes det er svært gledelig at den vitenskapelige publiseringen øker jevnt.

- Vi er spesielt glade for at enkeltforskere og forskermiljøer ligger i tet og trekker opp tallene. Det er viktig at disse tallene er høyest mulig, sier Mikkelsen.

- Når våre ansatte nå har fått frigjort mer tid til forskning, håper vi at det skal bli enda lettere å forske.

Institutt for petroleumsteknologi hadde i 2008 52 prosent av sin vitenskapelige publisering på nivå to, som er det høyeste nivået.

- Denne innsatsen står det respekt av. Det er viktig for UiS å ha slike sterke fagmiljøer, fastslår hun.