MENY

Rekordstor søkning til UiS

Universitetet i Stavanger har rekordstor søkning til sine studier. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de to opptakene ved UiS som ble offentlige i dag.

Søkningen til studiene i Samordna opptak (SO), som omfatter grunnstudiene ved UiS, har en økning på 11 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette er søkere som har UiS som førstevalg. Søkninger til påbyggings- og videreutdanninger ved UiS går opp med 19 prosent.

De internasjonale studiene, som hadde en oppgang i søkertall på 35 prosent i fjor, har fortsatt mange søkere. Det er hele 4753 internasjonale søkere som kniver om 189 studieplasser, en liten nedgang på 3,5 prosent fra i fjor.

Attraktivt studiested
- Dette er gledelige tall og viser at UiS er et attraktivt universitet, og Stavanger et konkurransedyktig studiested, sier rådgiver André Sæbø i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS.

Det er 4723 primærsøkere til 1954 studieplasser i SO, noe som gir 2,4 søkere pr studieplass. Totalt er det 27 349 søknader til UiS i SO.
Til toårige masterstudier, påbyggings- og videreutdanninger kjemper 3716 søkere om 1022 studieplasser.

Økonomi fortsatt populært
Den nye femårige masteren i økonomi og administrasjon (siviløkonom) har god søkning gjennom det nasjonale opptaket, med 3,5 søkere pr studieplass. Den toårige masteren har også fin økning med 17 % til 375 søkere.
Bacheloren i økonomi og administrasjon er studiet ved UiS som har flest søkere med 517 søkere til 100 studieplasser. Det er en oppgang på 11 % fra 2010.

Suksess for nytt studium i rettsvitenskap
UiS fikk tildelt 15 studieplasser av Kunnskapsdepartementet til en ny bachelor i rettsvitenskap i desember 2010. Siden da har det kommet inn 340 søkere til de 15 studieplassene.
-Dette er svært gode tall og et uttrykk for behov i markedet. Når et nytt studium går rett inn på andre plass blant de ti mest søkte studiene i vårt lokale opptak, er det veldig bra, sier Sæbø.

Også den nye bacheloren i statsvitenskap har gode søkertall med 4,5 søkere pr studieplass.

Populære lærerutdanninger
Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn har begge fine økninger i antall førsteprioritetssøkere på henholdsvis 27 % og 3 %. Også den femårige lektorutdanningen i humanistiske fag har en god økning på 20 %. Førskolelærerutdanningen ved UiS har en oppgang på 5 %. Det ettårige studiet i praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som også gir undervisningskompetanse, går opp 8 % i antall søkere.


Gode tall for helse- og sosialfagene
Bacheloren i sykepleie har en økning på 11 %. For sosionom og barnevern er oppgangen på henholdsvis 19 % og 14 %.
Den toårige masteren i helsevitenskap har en økning på utrolige 129 %.

Teknologi
Både bacheloren og den toårige masteren i petroleumsgeologi har fin oppgang på henholdsvis 61 % og 118 %. Også til det internasjonale masterstudiet i Petroleum Geoscience er det en økning på 53 % i søkere.
Ellers er det økt søkning til bachelor i petroleumsteknologi på 19 % og femårig master i offshoreteknologi på nesten 10 %.

Nedenfor finner du noen viktige sammenstillinger av søkertallene til UiS for 2011:

De 10 mest søkte studiene ved UiS i Samordna Opptak i 2011, rangert etter antall primærsøkere (antall studieplasser i parantes): 

Studium Primærsøkere (studieplasser) Prosentvis endring fra 2010 Totalt antall søknader
Bachelor i økonomi og administrasjon - SV 517 (100) 11 % 2358
Bachelor i sykepleie - SV 462 (210) 11 % 1775
Bachelori i sosialt arbeid - SV 266 (80) 19 % 1413
Bachelor i barnevern - SV 223 (100) 14 % 1581
Bachelor i petroleumsteknologi - TN 166 (50) 19 % 803
Bachelor førskolelærer - HF 156 (100) 5 % 780
Grunnskolelærerutdanning (1.-7. trinn) - HF 154 (80) 27 % 726
Grunnskolelærerutdanning (5.-10. trinn) - HF 144 (70) 3 % 765
Bachelor i reiselivsledelse - SV 144 (90) - 1% 1071
Bachelor i sosiologi - SV 142 (80) - 30 % 868


De 10 mest søkte studiene ved UiS i det lokale opptaket i 2011, rangert etter antall søkere (antall studieplasser i parantes):

Studium Søkere (studieplasser) Prosentvis endring fra 2010 Totalt antall søknader
Master i økonomi og administrasjon - SV 375 (80) 17 % 450
Bachelor i rettsvitenskap - SV 340 (15) nytt i 2011 340
Helsesøster (videreutdanning) - SV 319 (25) ikke opptak 2010 349
Master i endringsledelse - SV 244 (45) 14 % 529
Master i samfunnssikkerhet - SV 240 (30) 23 % 482
Bachelor i utøvende musikk - HF 213 (40) Nytt i 2011 225
Master i helsevitenskap - SV 152 (50) 129 % 426
Master i industriell økonomi - TN 132 (15) 5 % 276
Praktisk pedagogisk utdanning (heltid) - HF 116 (50) 8 % 176
Bachelor førskolelærer (deltid) - HF 114 (50) - 10 % 134


Internasjonale søkere til UiS 2011 (antall studieplasser i parantes):

Studium Totalt antall søknader Prosentvis endring fra 2010
MSc in Petroleum Engineering - TN 957 (20) - 5 %
Norwegian Language and Culture (1 year programme) - HF 897 (75) 7 %
MSc in Offshore Technology - TN 757 (30) - 14 %
MSc in Computer Science - TN 665 (15) - 15 %
MSc in Environmental Technology - TN 383 (10) - 27 %
MSc in International Hotel and Tourism Leadership - SV 350 (15) - 25 %
MSc in Petroleum Geoscience - TN 330 (10) 53 % 
MSc in Biological Chemestry - TN 223 (10)  0,5 % 
 MSc in Literacy Studies - HF 191 (4)  ikke opptak i 2010 


De 10 studiene med flest primærsøkere per disponibel studieplass i Samordna opptak ved UiS 2011 (antall studieplasser i parantes):

Studium Primærsøkere per studieplass (studieplasser) Prosentvis endring fra 2010 Primærsøkere
Idrett/kroppsøving (arsstudium) - HF 6,7 (20) 56 % 134
Kunst og håndverk (årsstudium) - HF 5,8 (10) 9 % 58
Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon - SV 5,2 (20) 7 % 104
Bachelor i økonomi og administrasjon - SV 5,2 (100) 11 % 517
Bachelor i journalistikk - SV 4,6 (25) - 1 % 114
5-årig master i industriell økonomi - TN 4,6 (20) 12 % 92
Bachelor i statsvitenskap - SV 4,5 (20) nytt i 2011 90
5-årig master i offshoreteknologi - TN 3,8 (15) 4 % 57
5-årig master i økonomi og administrasjon - SV 3,5 (40) nytt i 2011 140
Bachelor idrett/kroppsøving - HF 3,4 (25) 21 % 85