MENY

Rekordstor søkning til UiS

Universitetet i Stavanger har rekordstor søkning til sine studier. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS. Hele 5336 internasjonale studenter kniver om 189 studieplasser.

Den rekordstore søkningen omfatter 5060 primærsøkere i det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO), 5336 internasjonale søkere og 3375 søkere i opptakene til påbyggings- og videreutdanninger ved UiS.
- Dette er gode tall og viser at UiS er et attraktivt universitet og at Stavanger er et konkurransedyktig studiested, sier rådgiver Susanna King i strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS.

Søkningen til studiene i SO, som omfatter grunnstudiene ved UiS, har en økning av primærsøkere på 7,22 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette er søkere som har UiS som førstevalg. Det er i gjennomsnitt 2,5 primærsøkere per studieplass. Totalt er det 31 219 søknader til UiS i SO.

Stor internasjonal søkning
De internasjonale studiene, som har hatt en god oppgang i søkertall de seneste årene, har fortsatt framgang med en økning på 12 prosent fra i fjor. Det er hele 5336 internasjonale søkere til 189 studieplasser; i gjennomsnitt over 28 søkere per studieplass.

3375 søkere til påbyggings- og videreutdanninger kjemper om 1027 studieplasser. Søkningen til disse, som i fjor gikk opp med 19 prosent, går i år tilbake med 9 %. Dette tilsvarer søkertallene til bachelor i rettsvitenskap som i fjor ble søkt til via lokalt opptak, men som i år søkes via SO.

Populære oljestudier
Både bachelor- og masterprogrammet i petroleumsteknologi har god søkning i SO, med en økning på 65 % og 30 %. Bachelor i petroleumsgeologi øker med hele 66 %. Også masterprogrammet i offshoreteknologi er populært med hele 5,7 søkere per studieplass i SO. Studier i det internasjonale opptaket, Petroleum Engineering, Environmental Technology og Petroleum Geoscience har henholdvis over 85, 45 og 39 søkere per studieplass. Også andre oljerelaterte studier og teknologiutdanninger har gode søkertall.

Suksess for rettsvitenskap
Også i år er bachelor i rettsvitenskap det studiet med flest søkere per studieplass i SO, hele 306 søkere til 15 plasser.
-Dette studiet ble opprettet i fjor og gikk rett inn på andre plass blant de ti mest søkte studiene i lokalt opptak. I år er rettsvitenskap med i det nasjonale opptaket og har også nå gode søkertall, sier Susanna King.

Økonomi på topp
Bachelor i økonomi og administrasjon er det studiet som har flest søkere i SO, med 527 søkere til 120 studieplasser. Siviløkonomstudiene er også populære. Den to-årige masteren i økonomi og administrasjon har har 5,5 søkere per studieplass; den femårige 4,8 søkere.

Framgang for PPU
I de lokale opptakene ved UiS har de ettårige studiene i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) hatt stor oppgang. Deltidsstudiet har en økning på 205 % til 189 søkere, og heltidsstudiet har en økning på 65 % til 191 søkere. PPU er en utdanning som gir undervisningskompetanse og kombineres med den faglige utdanningen som studenten har fra tidligere.

Helse- og sosialfag
Bachelor i sykepleie er den nest mest søkte utdanningen i SO med 392 søkere. Også bachelorstudiene i barnevern og sosialt arbeid er attraktive utdanninger.
 

De 10 mest populære studiene i nasjonalt opptak ved UiS:

Studium Primær-søkere Antall studieplasser
BA i økonomi og administrasjon 527 120
BA i sykepleie 392 210
BA i rettsvitenskap 306 15
BA i petroleumstekn. 274 50
BA i barnevern 230 100
BA i sosialt arbeid 221 80
Femårig MA i petroleumsteknologi 167 45
BA i førskolelærer 159 110
BA i sosiologi 152 80
BA i reiselivsledelse 148 80


De 10 studiene med flest søkere per studieplass i nasjonalt opptak ved UiS (antall studieplasser i parantes):

Studium Primær-søkere per studieplass
 
Primær-søkere
BA i rettsvitenskap 20,4 (15) 306
Femårig MA i offshoreteknologi 5,7 (15) 86
BA i fjernsyns- og multimedieproduksjon 5,5 (20) 110
BA i petroleumsteknologi 5,5 (50) 274
Årsstudium i idrett/kroppsøving 5,2 (20) 103
Femårig MA i økonomi og administrasjon (siv.øk.) 4,8 (30) 143
BA i økonomi og adminstrasjon 4,4 (120) 527
Femårig MA i industriell økonomi 4,4 (20) 87
BA i petroleumsgeologi 4,2 (20) 83
BA i journalistikk 4,0 (25) 99


Internasjonale søkere til UiS 2011:

Studium Søkere Antall studie-plasser
NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige) 991 75
Petroleum Engineering 851 10
Offshore Technology 850 30
Computer Science 692 15
Environmental Technology 457 10
International Hotel and Tourism Leadership 414 15
Petroleum Geoscience 397 10
Well Engineering, nytt fra 2012 272 10
Biological Chemestry 241 10
Master in Literacy studies 171 4
Sum: 5336 189


De 10 mest søkte studiene ved UiS i det lokale opptaket i 2011, rangert etter antall søkere:

Studium Søkere Antall studieplasser
Toårig MA i økonomi og administrasjon (siv.øk.) 441 80
Toårig MA i samfunnssikkerhet 248 40
BA i utøvende musikk 214 40
Toårig MA i endringsledelse 200 40
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid (ettårig) 191 50
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 189 60
Toårig MA i industriell økonomi 133 30
BA i førskolelærerutdanning, deltid (fireårig) 124 50
BA i sykepleie, deltid (fireårig) 118 30
BA i dans med PPU (fireårig) 86 20