MENY

Rektor Aslaug Mikkelsens tale ved semesteråpningen 2008

Her finner talen som rektor Aslaug Mikkelsen holdt under semesteråpningen 19. august 2008.

Kjære statsråd, studenter, kolleger og gjester!

Velkommen til UiS og nytt studieår. En spesiell velkommen til dere som er nye studenter. Vet dere hva? En studieplass på et universitet er en inngangsbillett til en hel verden av muligheter. Det står i Bibelen at tro kan flytte fjell. Med kunnskap, hardt arbeid og samarbeid kan dere gjøre det samme. Og det endatil om dere skulle få litt tvil underveis. Den tvilen heter forresten angst og er knyttet til all ny læring. Det flotte er at den går over når dere behersker den nye kunnskapen.

I also wish to use this occasion to extend a warm welcome to those of our international students who are present here today. I hope that your first encounter with our university has been a positive one. University of Stavanger has students from more than 40 countries. Each and every one of you represent a bridge for us to the world outside and you contribute to make our campus an international one. Our Norwegian students should learn from you, and take at least one semester abroad as part of the education. Thank you for coming to Stavanger!

***
Det er den draumen me ber på
At noko vedunderleg skal skje

Slik begynner Olav H. Hauges mest kjente dikt. Alle drømmer vi om vidunderlige ting. Én av de tingene kan være det å bli student. Ja, en gang var det en nesten uoppnåelig drøm for mange – som Daniel Sørbraut, hovedpersonen i Arne Garborgs Bondestudentar (1883). Som barn og ungdom drømte Daniel om å bli student, og mot alle odds klarte han faktisk også å komme seg vekk fra den fattige gården hjemme på Jæren til Kristiania for å studere. For ham var det vedunderlege at noen ga ham penger, slik at han kunne bli student.

Det har skjedd mye på utdanningsfronten siden de fattige bondestudentene så smått begynte å gjøre sitt inntog ved universitetene. I dag er det ikke slik at en bondegutt trenger å håpe på et under for at han skal få seg utdannelse. Statens Lånekasse begynte sin virksomhet i 1947 som en del av gjenreisningspolitikken etter krigen. De var med på å gjøre vedunderlege mulig for alle, rik eller fattig. Aldri har så mange nordmenn tatt høyere utdanning som de siste par tiårene. Prisene på boligmarkedet og dermed studentens levekår kan true vårt ønske og mål om at alle skal ha lik rett til utdanning, slik at studiefinansiering fortsatt er en sak vi må diskutere.

Men, nå er det altså din tur til å være student. Kanskje det er en drøm som går i oppfyllelse og du synes det er vedunderleg å endelig skulle ta til med et studium du selv har valgt, og å ta del i studenterlivet som det går så mange gjetord om. Drøm eller ikke – når du velger et studium, former du din egen fremtid. Men du kan ha enda større mål. Med god utdannelse og kunnskap kan du være med å forme samfunnet, bidra til et bedre liv for flere enn deg selv.

Vi skal gjøre vårt beste for å gi deg en utdannelse og et fagtilbud som er relevant for dine jobbønsker. Men vi vil altså mer enn det. Universitetet i Stavanger vil bidra til dannelse av hele mennesket. Dette er ikke bare noe praktisk, en rekke kunnskaper eller evner man skal tilegne seg, men muligheten til å realisere helheten av det potensial den enkelte har til livslang læring og til bidrag til samfunnet – lokalt og globalt.

Det er ikke slik at universitetet finnes fullstendig uavhengig av dem som studerer og arbeider der. Tvert imot: Dere er universitetet! Sånn kan vi formulere oss om samfunnet også. Dere er nåtidens og framtidens beslutningsdeltakere. Bruk studietiden til å finne de sakene som du brenner for, de personene du vil jobbe sammen med for å realisere dine drømmer for et bedre liv og et bedre samfunn. Hvis dere deltar aktivt, er dere med på å utforme og videreutvikle eget fagmiljø, læringsmiljøet, universitetet og samfunnet.

En helt konkret ting dere kan gjøre med dette de aller første dagene, er å stille til valg som tillitsvalgt på et emne eller for en klasse. Snakk med medstudentene dine om dette, meld deg frivillig eller la deg velge.

Det er helt avgjørende at dere engasjerer dere - bare da blir studentlivet slik dere har drømt om. Unngå ensomhet ved å delta. Ta initiativet selv. Delta i studentforening, idrettslag og politiske lag. Hils på sidemannen. Lag kollokvier. Snakk om pensum, sport eller livet på by’n.

Og dessuten: Våre forelesere er aktive forskere, flere på høyt internasjonalt nivå. Grip mulighetene dere får og diskuter fag med dem fra første dag! Da oppstår det en god spiral: Dere vil få nyte godt av undervisning fra etablerte fagfolk, og lærerne vil nyte godt av at dere kommer utenfra med helt uventede spørsmål og problemstillinger.

Ingenting er mer fruktbart når det gjelder kunnskap enn kombinasjonen av trygg erfaring og evne til nytenking. Nasjonalt og internasjonalt har vi store utfordringer som bare ny kunnskap og nyskaping kan løse. Det gjelder for eksempel kampen for en bærekraftig utvikling, klimatrusselen, fattigdom, sykdom og sikkerhet. Det gjelder også behovet for språkkunnskaper, kunst, kultur og mellommenneskelige relasjoner slik at vi kan forstå hverandre.

Noen tror at det er olje, gass og fisk som er Norges viktigste ressurser. Det stemmer ikke. De viktigste ressursene samfunnet har, er dere. Kanskje dere da sier: oss? meg? Hva kan jeg utrette? Hva kan vi bygge, vi som har kommet til dekket bord, vokst opp i et ferdigbygd, rikt velfungerende velferdssamfunn? Trenger vi å bygge noe i det hele tatt? Til dét er svaret ja. Det er masse å lære, det er masse du kan bidra med.

For å opprettholde og fornye velferdssamfunnet, trengs høg utdanning og alle våre profesjonsutdanninger som førskolelærere, lærere, sykepleiere, ingeniører … ja, utallige hoder og hender. Det er derfor bekymringsfullt at flere av disse utdanningene har hatt en betydelig nedgang i søkertallene de siste årene. Det er en felles utfordring for oss å snu denne trenden, før mangelen på lærere og sykepleiere blir enda mer akutt. Lønns- og arbeidsbetingelser i disse yrkene må gjøres så attraktive at unge studenter tiltrekkes av dette meningsfulle arbeidet. Tid til forskning og god tilgang på forskningsmidler til de samme områdene er også en forutsetning for å lykkes.

På universiteter og høgskoler over hele verden har en skjønt at samarbeid og partnerskap om problemene er nødvendig og også vil føre til bedre universiteter og utdanning. Ved Universitetet i Stavanger vil vi fortsette å være nyskapende og innovative også i strategisk samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er viktig for oss at også studietilværelsen ved UiS gjenspeiler virkeligheten utenfor universitetet, og den er jo midt i et gedigent kulturskifte. I vår tid reiser, flytter og flykter mennesker i større grad enn før. Vi blir et stadig mer mangfoldig samfunn. Kulturer og religioner møtes og brytes. Samfunnet trenger splitter ny kunnskap for å forstå hva som skjer, og for å finne fram til gode løsninger.

På UiS tar vi disse utfordringene på alvor. Vi har kompetanse, vilje og muskler til å bidra til en bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi står hele tiden overfor valg, og vi må hele tiden prøve å handle rett. Da gjelder det ikke å bli sløvet av informasjonsstrømmen eller av alt som automatisk gjentar seg og bare fortsetter i samme tralt. Det gjelder å utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Dét er vår visjon for UiS, og det er vår visjon for studentene våre.

Gode UiS-byggere og UiS-venner! Det er mange til stede i denne sal som har gjort en stor innsats i oppbyggingen og etableringen av Universitetet i Stavanger. Dere har vært med på å realisere det som en gang bare var en drøm om det vedunderlege, nemlig drømmen om å bli et universitet. Det takker vi dere alle for. Nå står vi overfor en fase som er minst like utfordrende – å videreutvikle det universitetet vi alle ønsker. UiS har som mål å være en attraktiv studentby og få en finansiering som gir oss den utvikling og vekst vi trenger. Igjen må vi dra lasset i fellesskap. La oss sammen arbeide for å utløse all positiv energi universitetet, regionen og landet kan gi oss, for å nå våre fremtidige ambisjoner til beste for samfunn, studenter og ansatte.

Igjen velkommen til dere alle og lykke til med studier og innsats ved Universitetet i Stavanger!