MENY

Rektor fikk underskrifter mot språknedlegging

Rektor Aslaug Mikkelsen fikk i dag overlevert 2268 underskrifter mot nedlegging av språkfagene fransk, spansk og tysk ved UiS.

Fredag 12. februar behandler UiS-styret universitetsdirektørens forslag om nedlegging av tre språkfag ved universitetet. I språkmiljøet ved Institutt for kultur- og språkvitenskap er det stort engasjementet mot nedlegging. Tidligere i vinter ble det startet et opprop på nettet.

Førsteamanuensis Benedikt Jager, som er initiativtaker til oppropet, er overveldet over responsen fra inn- og utland.

- Vi er kritiske til beslutningsprosessen og mener at den har vært mangelfull. Rogaland trenger språk. Jeg frykter at resultatet kan bli flere ufaglærte språklærere i skolen, sa Jager til Mikkelsen.

Åpne for integrering
Jager mener også at språkmiljøet hele tiden har vært åpent for å integrere språk i andre utdanninger ved UiS. I styresaken som behandles på fredag skriver universitetsdirektøren at videre bruk av språkkompetansen må vurderes nøye. Han peker spesielt på bruk av språk i andre utdanninger, etter- og videreutdanning og nettilbud.

Rektor fikk overlevert underskriftene sammen med et opprop fra språkmiljøet og et utvalg av kommentarene fra de som har skrevet under. Hun takket for arbeidet og engasjementet rundt språkfagene.

Tankekors
- Jeg har hele tiden hørt mye fint om språkmiljøet og jeg er glad for oppmerksomheten som er vist i en bekymringsfull situasjon. Det er et tankekors at vi står i denne situasjonen samtidig som lever i en tid med store endringer og internasjonal påvirkning, sa Mikkelsen.

Hun forklarte at universitetet har for høyt aktivitetsnivå og 50 årsverk for mye. Dette må håndteres nå, sa hun.

Mer informasjon:
Språkfag opp i styret
Styret behandler Bofu-plan
Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 12. februar 2010