MENY

Rektor-innspill til Stjernø-utvalget

Landets sju universitetsrektorer har sammen levert inn et notat til Stjernøutvalget. De har konsentrert seg om en uttalelse i fem punkter.

Rektorene mener det vil være meget uheldig å slippe universitetsbetegnelsen fri eller at kravene til å bli universitet senkes.

Eventuelle forslag om sammenslåinger av institusjoner må dessuten baseres på frivillighet. Insitamenter til faglig samarbeid på tvers av institusjonsgrenser ønskes og universitetene og høyskolenes nåværende tilknytningsform til staten må opprettholdes.

Videre mener rektorene at universitetene må gis muligheter til å utvikle seg som internasjonale kunnskapsinstitusjoner.