MENY

Rektormøte ved UiS

Fredag 2. november holdt universitetene rektormøte ved UiS. Rektorer og universitetsdirektører fra Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Tromsø (UiT) besøkte UiS.

Rektormøtet er en halvårlig sammenkomst hvor universitetenes rektorer og direktører samles til uformelle samtaler om tema av felles og spesifikk interesse for universitetetene. Denne gang var også UiA med for første gang, mens Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) hadde meldt forfall.

Ifølge universitetsdirektør Per Ramvi ved UiS var både vertskap og deltakere godt fornøyd med fredagens møte.

Under møtet ble følgende saker diskutert: Statsbudsjettet, NFRs arbeid med IPR, Likestilling og rekruttering, Utredning om overhead (kostnader ved EFV), Fusjonen ved UiT, Nokut-evaluering, Høringsuttalelse til ny Offentlighetslov, KODE samt arbeidet i Stjernøutvalget.