MENY

Rektors tale ved semesteråpningen 2017

UiS har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Vi ønsker en omgangsform på vårt universitet preget av respekt, likeverd og toleranse, sa rektor Marit Boyesen. Her kan du lese hele talen.

Kjære studenter! Kjære statsråd, ordførere, kolleger, samarbeidspartnere og venner av UiS.

Velkommen til Universitetet i Stavanger og semesteråpning for studieåret 2017-18. Et spesielt velkommen til alle våre nye studenter. Som øverste leder ved UiS vil jeg gjøre mitt beste for at vi alle skal kunne utføre våre oppgaver på en god måte og oppleve trivsel, trygghet, engasjement og glede i det arbeidet som nå ligger foran oss.

Det er stor konkurranse om studieplassene ved UiS, og det er derfor svært gledelig å kunne gratulere nettopp dere nye studenter med studieplass hos oss. Dere er med på å gjøre Universitetet i Stavanger enda bedre. Jeg håper dere vil finne dere vel til rette faglig sett, og at dere vil trives i studentmiljøet her i Stavanger. Vi har mange dyktige forelesere som venter på å ta imot dere, og likedan erfarne studenter som gleder seg til å bli kjent med dere.

I kommende studieår vil vi ha spesielt fokus på å bedre studiekvalitet og læringsmiljøet. Dette handler om mange ting, men som del av dette vil vi være særlig opptatt av å forebygge mobbing og trakassering. La meg være helt tydelig: UiS har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Vi ønsker å ha en omgangsform på vårt universitet som er preget av respekt, likeverd og toleranse. Det skal være trygt å melde fra om uønskede hendelser, og vi skal ta godt vare på de som opplever å være utsatt for denne type avvik. Heldigvis er trakassering IKKE et utbredt fenomen, men veldig tøft for dem det gjelder.

Jeg vil oppfordre alle nye studenter til å finne sin tilhørighet gjennom å engasjere seg. Deltakelse og involvering er viktige stikkord i det å være student. Engasjer deg fra dag en! Gå på forelesninger, les pensum, still spørsmål og finn noen å diskutere med og jobbe sammen med. Aktive studenter gir bedre undervisning og en mer givende hverdag for både studenter og forelesere. Tenk at du ikke bare skal tilegne deg den kunnskap som formidles gjennom bøker og undervisning, tenk at du skal delta aktivt å være med å utvikle ny kunnskap. Gjennom oppgaver og prosjekter skal du lære å arbeide systematisk etter vitenskapelige metoder og prinsipper, og du skal være med å finne svar på ting vi ikke vet fra før. 

Å være student kan betraktes som en faglig og personlig dannelsesreise. Som rektor ønsker jeg at engasjement og glød skal prege organisasjonen slik at vi kan skape vekst i faglige resultater og vekst i den enkeltes faglige og personlige utvikling. Vårt akademiske arbeid skal kjennetegnes av søken etter forklaring og forståelse, kritisk tenkning, åpenhet og refleksjon. Vi skal være inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og stimulere mangfold og likestilling. Når vi nå starter nytt semester, er vår fremste oppgave å gi disse formuleringene mening og skape realiteter bak disse ordene.

It is also a great pleasure for me to welcome all the international students to the University of Stavanger. This year we have 490 new students coming from 71 different countries. The largest group of foreign students comes from France, Pakistan, Iran, Spain and Germany.

Students from abroad represent an enrichment of the student life at our university. It is a special occasion today to remind us self about the very important value of communication and collaboration among young people across different national, religious and cultural backgrounds. As foreign students you have come to Norway to learn about our country, our people and culture. My hope is that we all use the opportunity to learn about your background and your way of thinking. Making friendship across cultural boarders is an important step to develop respect and tolerance between different people. Thank you for coming to Stavanger and the great opportunity you give us to learn you to know.

UiS’s visjon er å være en drivkraft i kunnskapsutvikling og endringsprosesser i samfunnet. Gjennom utdanning, forskning og innovasjon skal vi være med å utfordre, utforske og utvikle samfunnet. Vårt arbeid skjer i et nært samspill med arbeidsliv og myndigheter i regionen. Vi retter samtidig blikket utover vår nære horisont, og vektlegger internasjonalt forskningssamarbeid og vekst i studentutvekslingen mellom UiS og utenlandske universiteter. Over tre hundre samarbeidsavtaler gir dere studenter unike muligheter for å reise ut mens dere er studenter hos oss. Jeg håper nysgjerrigheten pirrer dere allerede i dag til å tenke på hvor dere vil ha utenlandsoppholdet i løpet av bachelorgraden!

Nedgangen i oljeprisen i 2014 har medført store endringer i arbeidsmarkedet på Sør-Vestlandet og i Rogaland. Hva betyr dette for deg som starter på en høyere utdannelse i dag, og som skal ut på arbeidsmarkedet om 3-5 år? Jeg tror uavhengig av hvilke studier dere har valgt, står dere langt sterkere i konkurransen om framtidige jobber med høyere utdanning. Mange av fagene ved universitetet gir grunnleggende kunnskaper som kan anvendes i ulike sektorer og samfunnsområder. Med høyere utdanning står du bedre rustet til å bidra i arbeidet med de store samfunnsutfordringene, det være seg bærekraftig energi, klima, helse, utdanning, innovasjon og næringsutvikling. Gjennom universitetets fokus på innovasjon og nyskaping, skal du som student også motiveres til tanken, eller kanskje drømmen om, å bli arbeidsgiver og etablere din egen virksomhet.

Dere kan glede dere over å ha kommet til Stavanger som student. Byen og regionen har mange kvaliteter i by på, - jeg vil si noe for enhver smak. Her er det bare å gå på oppdagelsesferd i vakker og skiftende natur, og finne seg til rette i et bredt tilbud av kulturaktiviteter.

På Ullandhaug har vi et levende campus med studentboliger, Studentenes hus, Sportssenter, kafeer - og nærhet til fagmiljø, døgnåpent bibliotek og andre studiefasiliteter. Studentorganisasjonen StOr, linjeforeningene og de andre studentorganisasjonene er viktige møtearenaer for aktivitet og trivsel. Jeg må også berømme ildsjelene bak Fadderfestivalen som åpner om en liten time: 60 fadderledere - det er dere med grønn t-skjorte, og 1300 faddere - det er dere med blå t-skjorte, gjør en fantastisk jobb for at 4900 nye studenter - det er dere med gul t-skjorte, skal få en lett og ikke minst kjekk studiestart. Bruk denne uken godt, - mange får venner for livet gjennom Fadderuka.

Studentene, de ansatte og våre samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Godt samspill oss imellom og et godt faglig omdømme vil i neste runde tiltrekke flere studenter og flere gode forelesere og forskere til UiS. Vår utfordring er på tvers av fag å kunne forene ulik kompetanse og ulike roller i løsningen av komplekse spørsmål.

Jeg ser frem til et videre tett og godt samarbeid med studenter og kollegaer, og ikke minst med våre samarbeidspartnere her i regionen. I dag ønsker jeg å hilse de nye studentene spesielt, - og ønske lykke til med studiene ved UiS. Dere skal vite at vi er mange som bryr oss.

Rektor Marit Boyesen

Engasjer deg fra dag én! er rådet fra rektor Marit Boyesen til nye studenter ved UiS.