MENY

Religionsstudenter til Midtøsten

Som student i religionsstudier og RLE-faget (religion, livssyn og etikk) ved Universitetet i Stavanger får du tilbud om studietur til Midtøsten. Fredag 5. mars vendte 51 UiS-studenter hjem etter fjorten begivenhetsrike dager i Egypt og Israel.

Studere ved UiS?
Religionsstudier
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (RLE tilbys som valgfag)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (RLE tilbys som valgfag)

Turen, som arrangeres årlig, startet i Kairo med besøk til Sakkara, Memphis, pyramidene på Giza, og det egyptiske museet med blant annet Tutankhamon-samlingen og Israelsteinen. Turen gikk videre til Moses-fjellet og St. Katherinaklosteret på Sinai.

Moses-fjellet
Førsteamanuensis Jarle Stormark var hovedansvarlig for turen i år. Han forteller at studentene vendte hjem med mange nye minner og inntrykk i bagasjen.

- Et høydepunkt var oppstigningen på Moses-fjellet om natten i stummende mørke med en fantastisk stjernehimmel for så å se soloppgangen fra fjellet som ligger 2285 meter over havet, forteller han.

I Israel begynte turen i Eilat sør i Israel. I Negev-ørkenen ble studentene blant annet vist en rekonstruksjon av Tabernaklet, og de besøkte restene av Nabateerlandsbyen Avdat. I Israel var et høydepunkt utgravningene av byen Caesarea ved havet og den viktige byen Sepphoris fra Jesu tid.

- Godt faglig utbytte
Stormark ser at studentene som deltar på slike studieturer får et meget godt faglig utbytte i forhold til ulike sentrale emner.

- Det gjelder ikke minst i forhold til å forstå Bibelen og de ulike historiske forhold den omtaler, praktiseringen av ulike religioner som jødedom, islam og koptisk kristendom, kirkehistorie, og betydningen av nyere arkeologiske funn, sier han.

Levende museum
I Galilea besøkte studentene flere steder som er knyttet til Jesus og hans virksomhet. Spesielt var et besøk i et levende museum i byen Nasaret hvor en gjenskapte forholdene slik de var på Jesu tid. Turen gikk også gjennom Jordandalen med besøk av ruinbyen Bet Shean, som viser meget godt hvordan romerske byer var anlagt på nytestamentlig tid. Studentene fikk også grundig omvisning på festningbyen Masada ved Dødehavet og senere Herodion hvor Herodes den stores grav ble funnet for noen år siden.

Det gamle Egypt
Studentene som deltok hadde forberedt turen grundig gjennom fagsamlinger med forelesninger og visning av filmer. Nytt i år var at egyptologen Pier Crocker, som er avdelingsleder ved Hermetikkmuseet i Stavanger, ga studentene en grundig innføring i gammelegyptisk historie og religion.

I Betlehem fikk studentene en forelesning i hvordan palestinske kristne tolker løfter i Bibelen om Det lovede land og Guds utvalgte folk. Dermed ble også de politiske forholdene i området aktualisert. Turen ble avsluttet i Jerusalem med besøk på museer, modellby av Jerusalem på Jesu tid, gamlebyen, tempelplassen og Klagemuren.