MENY

Rettferdighet gir ansvarsfølelse

En oppfatning av høy grad av rettferdighet på arbeidsplassen gir ansatte mer ansvarsfølelse, ifølge forskningen til Zhenpeng Luo. 21. februar forsvarer han sin doktorgrad om ledelse i hotellindustrien i Kina.

Zhenpeng Luo har forsket på effekter av ulike relasjoner mellom leder og underordnet. En god relasjon til lederen og en oppfatning av høy grad av rettferdighet på arbeidsplassen gir mer ansvarsfølelse og mindre sløving.

Det kan også bidra til at ansatte promoterer arbeidsplassen på måter som ikke er krevd av dem.


Vestlig ledelsesteori i Kina
Etter at Kina ble åpnet for omverdenen i 1990-årene har vestlig ledelsesteori blitt introdusert i stor skala. Det har skjedd uten kunnskap om denne er relevant for kinesisk kultur.

I sin doktorgrad har Luo testet hvorvidt Full Range Leadership Theory (FRLT) kan brukes i Kina. Teorien klassifiserer ulike ledelsesstiler og er den mest populære ledelsesteorien i vesten.


Trivsel og gruppetilhørighet
På hoteller i Kina identifiserer Luo en type lederstil som kalles transformasjonsledelse. De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans.

Luo identifiserer positive effekter av denne lederstilen, som trivsel, følelse av gruppetilhørighet og godt selvbilde – alt i tråd med vestens empiri.


Passiv ledelse
En stor forskjell er det imidlertid mellom lederstiler på kinesiske hoteller og i vesten, ifølge Luos forskning. I vesten er det to rådende lederstiler; transformasjonsledelse og transaksjonsledelse.

Transaksjonsledelse går ut på at leder og underordnet står i et bytteforhold til hverandre. I Kina er det imidlertid passiv ledelse som er det mest rådende alternativet til transformasjonsledelse.

Passiv ledelse kjennetegnes av at ledelsen bevisst eller ubevisst unngår å handle og ta avgjørelser.

– Forskningen kan brukes som veiledning for ledere i hotellindustrien i Kina. På sikt kan det gi et høyere  nivå av service, sier Luo.


Undersøkelsen
Forskningen er basert på spørreskjema, til sammen 585 stykker. I arbeidet med doktorgraden har Luo vært tilknyttet Hotellhøgskolen ved UiS.

Hovedveileder har vært Einar Marnburg, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Medveileder har vært Torvald Øgaard, professor ved Hotellhøgskolen, UiS.

Fra før av har Luo master i samfunnsvitenskap om internasjonal serviceledelse fra Stenden University i Holland. Han arbeider som førsteamanuensis ved Beijing Union University. 

Zhenpeng Luo

Forskningen til Zhenpeng Luo kan brukes som veiledning for ledere i hotellbransjen i Kina.