MENY

Rettferdighet på arbeidsplassen

Har du tenkt over hvordan en arbeidsplass kan oppleves helt motsatt av to mennesker? Det har forsker Elisabeth Enoksen (35). Rettferdighet på arbeidsplassen er tema når hun disputerer for graden ph.d. i endringsledelse 22. april.

Tidligere forskning har slått fast at det er viktig for ansatte å oppleve rettferdighet på arbeidsplassen. Det betyr mye både for ansattes fysiske og psykiske helse, for tilfredsheten på jobb, de ansattes prestasjoner og følelsen av tilhørighet. Men hva er det som påvirker opplevelsen av rettferdighet? Hvilke individuelle ulikheter spiller inn? Det sier forskningen ikke så mye om – før nå.

Makt ga utslag

Elisabeth Enoksen undersøkte hvordan ansatte på en klinikk for psykisk helsevern i Norge opplever arbeidsmiljøet og rettferdigheten på sin arbeidsplass. Deretter ble de testet på ti ulike personlige verdier.

Hun fant at to verdier pekte seg tydelig ut, hvorav den ene var makt.

– Resultatene viste at de som var mest opptatt av verdien makt, opplevde arbeidsplassen som mest rettferdig, sier Elisabeth Enoksen.

De andre

Enoksen har ikke bare forsket på hvordan man oppfatter sin egen rettferdighet, men også hvordan vi oppfatter at andre blir behandlet. Hun så spesielt på hvordan innvandreres situasjon ble oppfattet. 

– Integrering av innvandrere er viktig og vil være avgjørende for et sunt arbeidsliv i årene som kommer. Få studier innen organisatorisk rettferdighet har sett spesifikt på urettferdig behandling av utsatte grupper, som etniske minoriteter, sier Enoksen.

Hun fant at de som scoret høyt på makt og følte seg rettferdig behandlet, ikke oppfattet diskriminering av innvandrerne på arbeidsplassen.

Les mer om forskningen hennes i Maktmennesker ser ikke diskriminering

Avhandlingen har tittelen: «A just workplace. The influence of personal values on organizational justice and perceived discrimination against immigrants».

Professor Oluf Langhelle ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Knud Knudsen ved UiS har vært medveileder.

Elisabeth Enoksen er fra Sola, men bor i Bø i Telemark. Hun har en bachelor i sosialt arbeid fra UiS og en mastergrad i Comparative European Social Studies fra London Metropolitan University. Hun er forsker innen helse og velferd ved Telemarksforsking. 

Tekst: Benedicte Pentz

Elisabeth Enoksen

– Integrering av innvandrere er viktig og vil være avgjørende for et sunt arbeidsliv i årene som kommer, sier Elisabeth Enoksen.