MENY

Revidert utgave av Pedagogisk ordbok

Pedagogisk ordbok av Inge Bø og Lars Helle er nå revidert og betydelig utvidet. Den reviderte utgaven er nylig utgitt på Universitetsforlaget.

Boken er et praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi og kom ut første gang i 2002.

- Det nye er at det har skjedd en supplering av ord innen pedagogikk, psykiatri og sosiologi, sier Lars Helle og Inge Bø. - I pedagogikk er oppslagsord som følger i kjølvannet av ny skolepolitikk, nye læreplaner og reglementer tatt med, for eksempel ”Kunnskapsløftet”. Det gjelder også nye ord og uttrykk som erstatter eldre innen læring og undervisning.

- Vi har også fjernet en del artikler samtidig som andre er blitt komprimert. Vi har unnlatt å ta med begreper som ”arbeidsoppgaver”, ”idrett” og ”klasselærer” som vi forutsetter er så godt kjent at det ikke lenger er nødvendig å ha dem med. Ord som ikke lenger er i bruk - som for eksempel ”kollegabasert skolevurdering” er også sløyfet fordi de ikke har noen historisk interesse, sier Helle og Bø.

- Andre ord som ”framhaldsskole” og ”gymnas” er beholdt fordi de har historisk interesse, tilføyer forfatterne.

Målgruppen for boken er studenter som utdanner seg til barnevernpedagog, lærer, sosionom, sykepleier eller vernepleier. Men den vil også være nyttig for foreldre, styre- og rådsrepresentanter innenfor skole- og helsevesen, og personer som trekkes inn i politikk og annen offentlig virksomhet.