MENY

Risikoforskning på Kapittel 09

Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) deltar på årets Kapittel-festival. SEROS har arrangementer både torsdag 17. og fredag 18. september. Gjesteprofessor Jan Egeland er blant ekspertene som deltar.

Kapittel 09 har ”Risiko” som årets tema, og naturlig nok bidrar fagmiljøet ved UiS til festivalens innhold.

Kåserier
Arrangementet torsdag heter Risikokåserier. Her bidrar UiS-forskerne Jan Egeland, Terje Aven, Ketil Fred Hansen, Kenneth Pettersen, Odd Einar Olsen og Bjørn Ivar Kruke. De skal blant annet snakke om fredsmekling, humanitært hjelpearbeid og sikkerhet i terroralderen. Arrangementet foregår i Krypten under Domkirken fra 13.30 til 15.30. Gratis inngang.

Internasjonal ekspert
Fredag kan du høre et foredrag av Gabe Mythen, en internasjonal ekspert på risikoforskning. Det skjer på rom E-102 i Kjølv Egelands hus.
Mythen kommer fra University of Liverpool og har arbeidet med risiko i en årrekke. Han har blant annet forsket på risiko knyttet til kriminalitet, politikk, velferd og miljø- og matsikkerhet. Mythen har skrevet mange artikler og flere bøker. Han vil ta utgangspunkt i debatter og kritikk utviklet i dialog med Ulrich Becks kjente teori om ”risikosamfunnet”.

Lesestoff
Ansatte ved Universitetet i Stavanger er også med på andre arrangementer under årets Kapittel-festival. Se hele programmet her.