MENY

Risikofylt pensjonsalder

Risiko blir ofte forbundet med kriser og beredskap, men for Sølvi Marie Tonning er det også risikofylt å bli pensjonist.

Sølvi Marie, Risk & Compliance Manager i SKAGEN Fondene.

– Det er en risiko knyttet til at vi sparer for lite til alderdommen vår. Hvorfor klarer vi ikke å innse at det er en risiko? Hvorfor tror vi at andre skal ta vare på oss når vi blir gamle?

I september leverer Sølvi Marie Tonning sin erfaringsbaserte masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse ved etter- og videreutdanning (EVU) ved UiS. Tema er altså risiko i pensjonssparing. Tonnings interesse for sparing er forbundet med jobben hun utfører som Risk & Compliance Manager i SKAGEN Fondene. Fondsforvaltningsselskapet ble etablert i Stavanger i 1993 og tilbyr aktivt forvaltede aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond.

Når man jobber med fondsforvaltning er masterstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse mildt sagt relevant – også for en økonom. På 90-tallet, da UiS fortsatt var en høyskole, tok Tonning bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Planen om en mastergrad lå hele tiden i bakhodet. Jobben innen Risk & Compliance gjorde at hun fikk øynene opp for risikostudier tilbudt ved EVU.

– Jeg har ansvar for koordinering av internkontrollprosesser. Jeg bistår alle avdelingsledere i å foreta risikovurderinger i sine avdelinger, som til slutt oppsummeres i en rapport til styret. Arbeidet med risikovurderinger gjorde meg interessert i faget, sier Tonning.

Arbeidsgiver heier på videreutdanning

I 2013 fikk Tonning støtte fra arbeidsgiver til å ta et enkeltkurs på ti studiepoeng i Risikostyring og rettslig regulering.

– Mastermodulen er lagt opp slik at man melder seg på enkeltkurs. Jeg fikk godt utbytte av det første kurset og bestemte meg for å fortsette. Nå har jeg kun masteroppgaven igjen. SKAGEN Fondene heier på utvikling av kompetanse blant sine medarbeidere og de dekker min videreutdannelse, sier Tonning.

Masterstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse består av et obligatorisk grunnkurs på 20 studiepoeng, fire valgkurs på 10 studiepoeng og til slutt en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Les også: Private finansieringsmuligheter for studenter som tar etter- og videreutdanning.

Risiko og finans

– Jeg var den eneste studenten fra finansnæringen på kurset i 2013, hovedvekten av studentene kom fra oljå. Nå er det en mer tverrfaglig samling med studenter fra blant annet politi, helse og energi. Selv om vi er fra helt forskjellige yrkesgrupper jobber vi alle med risiko og sikkerhet. Prinsippene er de samme, sier Tonning.

Denne brede og tverrfaglige tilnærmingen til risiko- og sikkerhetsstyring har vært et kjennetegn ved UiS sin forskning og undervisning på disse fagområdene i to tiår, faglig ledet av SEROS, Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet.

Tonning trekker fram gruppediskusjonene i klasserommet som spesielt lærerike og spennende.

– Felles for kursene er at gode diskusjoner skaper en spennende dynamikk mellom teori og praksis. Hvordan de forskjellige næringene jobber med og vurderer risiko, fungerer som et supplement til teorien, sier Tonning.

Risiko overalt!

Innen fondsforvaltning knytter det seg til risikovurderinger på flere plan:

– Vi må håndtere risiko overalt i selskapet. Kundene tar risiko når de investerer i våre fond og vi må presentere risikoskalaer til kundene. Videre må vi forholde oss til markeds- og likviditetsrisiko i fondene. For ikke å snakke om selskapets operasjonelle risiko, forklarer Tonning og fortsetter:

– Regelverket vi er underlagt er funksjonsbasert, det betyr at det er en stor grad av tolkning og risikovurderinger i reglene. Vi jobber derfor ut fra en risikobasert tilnærming. Det er svært mange lover å forholde seg til - vi må risikovurdere hvor det er størst fare for at vi kan gå i brudd.

I ytterste konsekvens kan brudd bety at tap av konsesjonen. Andre sanksjoner er bøter fra Finanstilsynet og tap av omdømme fra kunder og omverden.

– Vi rangerer derfor lovene etter risikonivå og velger ut hvilke områder som skal kontrolleres. Dette er en helt konkret anvendelse av risikoanalyse, sier Tonning.

Les også: Kurs med kort søknadsfrist

Tidsklemma?

Med barn i tenårene og med redusert stilling opplever ikke Tonning videreutdanningen som en stressfaktor i hverdagen. De tre samlingene per kurs er intense og effektive.

– Jeg har redusert arbeidstiden til 80 prosent de tre siste årene på grunn av masterstudiet. Jeg har studiefri hver fredag pluss på kursdagene i samlingene, sier Tonning.

Men hovedgrunnen til at hun ikke opplever tidsklemma er disiplin.

– Jeg jobber strukturert. Det er fordelen med å være student i voksen alder, erfaringen gjør meg disiplinert. Kursemnene er dessuten så beslektet med min daglige jobb at det studeringen nærmest fungerer som en oppmuntring på at jeg jobber riktig. Samtidig får jeg innspill på nye måter å tenke på. Sånn sett er studiene integrert daglig i jobben min, sier Tonning.

Masteroppgave i pensjonssparing

Tilbake til denne risikofylte pensjonsalderen. Ut fra metoder og teori innen risikopersepsjon, det vil si den subjektive oppfatning av risiko, analyserer Tonning hvorfor vi risikerer finansiell utrygghet de siste tiårene av våre liv. Bakgrunnen for oppgaven er Pensjonsreformen fra 2011 som ga hver enkelt mer ansvar for egen pensjon.

– Det er vanskelig for folk flest å forholde seg til personlig økonomi mange år inn i framtiden. Det gir økt risiko for at vi som pensjonister ikke har spart nok til å forsørge oss selv. Dette er en risiko ikke bare for hver enkeltperson - staten må også forsørge en voksende eldre befolkning. Risiko er knyttet til usikkerhet, det er ikke lett å ta beslutninger basert på noe som ikke er sikkert, forklarer Tonning.

Tonning har sendt ut spørreundersøkelser til kunder i SKAGEN Fondene, hvor hun har spurt om pensjon, risiko og vurderinger i sin pensjonssparing. Nå gjenstår sluttspurten av analysearbeidet før konklusjoner trekkes. Tendensene er allikevel klare:

– Det mest overraskende funnet i min undersøkelse er at de unge er mer redde for å ta risiko i aksjefond enn de eldre. Pensjonssparing er jo langsiktig sparing - i min verden tar de unge en høy risiko ved å ta liten risiko, sier Tonning.

 

Tekst: siri.j.pedersen@uis.no
Foto: asbjorn.jensen@uis.no