MENY

Roger Flage disputerer om risiko

Roger Flage (26) disputerer til ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 10. juni.

Roger Flage disputerer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet med avhandlingen Contributions to the treatment of uncertainty in risk assessment and management.

Avhandlingen bidrar blant annet til å operasjonalisere et risikoperspektiv som har blitt utviklet ved Universitetet i Stavanger de siste 10-15 årene.

Doktorgradsavhandlingen består av ni artikler fordelt på tre temaområder relatert til håndtering av usikkerhet i risikoanalyse og -styring.

Ny analyse
Artiklene innenfor det første temaområdet utfordrer ulike praksiser for håndtering av usikkerhet i risikoanalyser og risikostyring.

I en av artiklene argumenteres det mot forslag om å forhåndsdefinere i hvor stor grad usikkerhet skal reduseres gjennom de ulike planleggingsfasene av et system. I en annen beskriver stipendiaten hvordan man kan fremheve usikkerhetsfaktorer som dagens risikoanalyser ikke klarer å få frem på en god måte.

Artiklene innenfor det andre temaområdet evaluerer ulike alternativer til sannsynlighet som beskrivelse av usikkerhet i risikoanalyser. Dette arbeidet er utført i samarbeid med forskere ved Politecnico di Milano i Italia, delvis i forbindelse med et 3,5 måneders utenlandsopphold i Milano.

Samarbeid med Rutgers
Artiklene innenfor det siste temaområdet omhandler bruk av modeller og metoder for å håndtere usikkerhet innen risikostyring av industrielle systemer.

For eksempel, en av artiklene omhandler hvordan kan man legge sikkerhetsbeskrankninger på den økonomiske optimaliseringen av vedlikehold for et system når det er usikkerhet om hvordan det vedlikeholdte systemet brytes ned over tid.

Denne artikkelen ble skrevet i samarbeid med forskere ved Rutgers, The State University of New Jersey i USA, i forbindelse med et 3 måneders utenlandsopphold ved Rutgers.

Del av Ramona
Doktorgradsarbeidet har i hovedsak blitt utført på Universitetet i Stavanger i perioden 2007-2010, med professor Terje Aven som veileder.

Arbeidet har vært knyttet til forskningsprosjektet ”Regularitets- og usikkerhetsanalyse og -styring for det norske offshore gasstransportnettverket” (Ramona-prosjektet), finansiert av Forskningsrådet, Statoil og Gassco.

Les mer om disputasen her