MENY

Russiske masterstudenter får faglig påfyll

14 ferdigutdannede russiske masterstudenter er klar for trainee-jobber i Stavanger-regionen etter to hektiske perioder med videreutdanning i samarbeid mellom Norges Rederiforbund og Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Universitetet i Stavanger.

Professor Arnfinn Nergaard, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, var for tre uker siden i St. Petersburg i fem dager, og denne uken er de 14 studentene i Stavanger for et siste påfyll av relevant kunnskap om olje- og gassvirksomheten i regionen med Nergaard som foreleser.

- Vi fikk en forespørsel fra Norges Rederiforbund om videreutdanning av russiske masterstudenter, sier Arnfinn Nergaard. - De 14 skal fra 1. januar neste år starte trainee-jobber i selskapene Subsea 7, Acergy, Technip, Sea Mar og ConocoPhillips. Det er et resultat av mangelen på norske ingeniører i norsk petroleumsvirksomhet. Vi må importere utledninger for å dekke behovet.

Undervisningen i Stavanger har skjedd i Rosenkildehuset og på ConocoPhillips.

- I løpet av kursperiodene har studentene fått undervisning i undervannsteknologi og marine operasjoner, sier Nergaard. – På bakgrunn av at de skal oppholde seg i regionen i et år, har studentene også fått en innføring i regionale forhold med besøk på blant annet Oljemuseet og utflukter i nærområdet til Stavanger.

- Personlig er jeg imponert over kompetansen og entusiasmen til studentene. De både kan og vil.

- For UiS betyr dette kursopplegget at vi arbeider tett mot industrien i et internasjonalt perspektiv. Vi kan også viderebygge teknologi-området i undervannsteknologi, og i tillegg kan vi utvikle det internasjonale nettverket, oppsummerer Arnfinn Nergaard.

- Dette kurset i Stavanger gir oss nyttig informasjon som vi utvilsomt vil få god bruk for når vi starter arbeidet i de forskjellige selskapene i Norge, sier Olga Pogorelova og Denis Maksakovskiy som kommer fra Baltic State Technical University i St. Petersburg.

- Vi har et godt grunnlag fra vårt universitet i St. Petersburg som gjør at vi lettere kan tilegne oss kunnskaper i undervannsteknologi og marine operasjoner, sier Denis Maksakovskiy. - Vi ser også frem til å delta i store prosjekter i norsk petroleumsvirksomhet.

De 14 ferdigutdannede masterstudentene skal videre på en rundtur i Norge til Oslo, Bergen og Haugesund som er aktuelle arbeidssteder for studentene.

I første omgang skal russerne gå inn i ett-årige trainee-stillinger, men det er aktuelt å inngå kontrakter på fem år etter trainee-perioden med de respektive selskapene i Norge.