MENY

Russiske professorer får impulser på UiS

I løpet av september, oktober og november vil totalt syv russiske professorer fra tre universiteter oppholde seg ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT) på UiS.

 

Det er teknisk direktør i Statoil Russland og professor II ved UiS, Anatolij Zolotukhin, som står bak tiltaket, og det er Statoil som finansierer oppholdene til de russiske professorene.

De russiske professorene kommer fra Arkangelsk State Technical University, Institute of Oil and Gas, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moskva, og Murmansk State Technical University.

I øyeblikket er de to professorene instituttleder Marsel G. Gubaydullin, og Michael Dorfman, Arkangelsk State Technical University (ASTU), på et fire ukers opphold som avsluttes i begynnelsen av oktober.

- I løpet av oppholdet skal professorene bli kjent med forholdene på Institutt på petroleumsteknologi, sier administrativ leder på IPT, Terje Frøiland.

- Det betyr at de får et inntrykk av laboratorieforholdene, er tilhørere på forelesningene i relevante studieemner og oppsøker de ansatte på instituttet for faglig oppdatering. De er også vært med på faglige kurs i Bergen og Oslo, sier Anatolij Zolotukhin.

- Det virker som om forholdene er lagt godt til rette for undervisning og forskning, sier professor Marsel G. Gubaydullin og professor Michael Dorfman. – Vi er imponert av både laboratoriestandard og kvaliteten på undervisningen. Det er også et større innslag av internasjonale studenter, og studentene later til å være interessert i å studere her.

Nyttig

- For oss er oppholdet nyttig fordi UiS befinner seg i et område med nær tilknytning til Oljedirektoratet, IRIS og oljeindustrien i regionen i tillegg til de rent faglige stimulansene vi kan få. Oppholdet er også verdifullt i arbeidet med å bygge opp et undervisnings- og forskningsmiljø i Arkangelsk i petroleumsfag, sier Marsel G. Gubaydullin og Michael Dorfman. 

Samarbeidsavtale

Når det gjelder Arkangelsk State Technical Institute of Oil and Gas, har Statoil og UiS inngått en samarbeidsavtale om undervisning i Oil and gas offshore development and operation tilsvarende et norsk masterprogram. Avtalen som i sin helhet er finansiert av Statoil, ble inngått i 2006 og utløper desember 2008.

Avtalen innebærer at forelesere fra UiS underviser i tre studieemner ved AIST i hvert semester i tillegg til veiledning av masteroppgaver våren 2008.

Undervisningsopplegget

Fra UiS har følgende vært med siden oppstarten:

Høst 2006:

Anatolij Zolotukhin: Specifics of offshore and gas development

Erik Skaugen: Offshore drilling operations.

Aly Hamouda: Oil and gas offshore processing, storage and transportation systems.

Vår 2007:

Arnfinn Nergaard: Sub sea well completion.

Rolf A. Jakobsen: Design and construction offshore facilities

Dag Lilletvedt: Natural gas liquefaction technology and LNG transport

Høst 2007:

Rune Time: Multiphase flow and pipeline transport

Hans Kleppe: Oil and gas fields development simulation. Sofware packages.

- Universitetet i Arkangelsk har lang erfaring med landbasert oljevirksomhet og mindre erfaring med offshore og subsea virksomhet. Denne avtalen gjør at UiS kan fylle et hull i russisk masterutdanning, sier Terje Frøiland.

- Vår erfaring så langt er at de russiske studenten er dyktige og jobber hardt. Det kan i et videre perspektiv gi grunnlag for å rekruttere doktorgradsstudenter til UiS fra Arkangelsk.

NORAD-søknad

UiS ved Institutt for petroleumsteknologi har sammen med ASTU nå søkt NORAD om støtte til finansiering av hospitantopphold av professorer fra Arkangelsk. Prosjektet som er beregnet til ni millioner kroner fordelt på en fireårs periode fra 2007 til 2011, hvorav fire millioner fra  NORAD, skal gi grunnlag for kompetansetrening for universitetslærere  på ASTU, bygging av laboratorier, utarbeidelse av manualer og studieemner og studieprogrammer på masternivå i Arkangelsk. Svar å søknaden forventes før jul i år.

- Vi er også i interessert i et samarbeid med blant annet Arkangelsk med tanke på utviklingen av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet og nordområdene.  Her vil det trolig finnes problemstillinger som er interessante for våre professorer, avslutter Terje Frøiland.