MENY

Rustet for globale oppgaver

Et nytt internasjonalt masterprogram ved UiS gir muligheter for deg som drømmer om å jobbe med viktige utfordringer innen mangfold og migrasjon. Søknadsfristen er 31. desember.

Klikk her for søknadsskjema og mer informasjon

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) tar for seg flerkulturelle utfordringer i et globalt samfunn. Det er det første afrikansk-europeiske Erasmus Mundus-masterprogrammet i migrasjonsstudier.

Med den internasjonale masteren åpner det seg jobbmuligheter i EU, FN, ulike organisasjoner samt innenfor skole og utdanning. Studentene som søker seg til programmet har blant annet bakgrunn fra statsvitenskap, jus, journalistikk og pedagogikk.

Feltarbeid i Europa og Afrika
UiS driver EMMIR i samarbeid med tre andre europeiske og tre afrikanske universiteter. De første studentene startet ved Oldenburg Tyskland i september 2011 og kommer til UiS i januar for å ta andre semester. EMMIR tilbyr grundig teoretisk kunnskap i migrasjonsstudier kombinert med feltarbeid i Europa og Afrika. I løpet av de to årene studiet varer vil studentene oppholde seg på begge kontinentene. Også foreleserne skal på utveksling og undervise hos partneruniversitetene. Det tas opp 18 studenter som får Erasmus-stipend og det er ytterligere 12 studieplasser uten stipend.

Adnan Ramic og Benjamin Waldejer har nylig levert masteroppgaver ved EMMIRs forløper, Joint Master in Migration and Intercultural Relations ved UiS. De tror den nye masteren vil trekke mange høyt kvalifiserte studenter til Stavanger.

- Programmet gir deg et stort og internasjonalt nettverk som du kan dra nytte av senere i karrieren. Dette har vært en god erfaring og jeg er glad for at jeg valgte akkurat dette programmet, sier Waldejer.

Sterke lærekrefter
Adnan Ramic er fra Bosnia, utdannet journalist og har bodd i Norge siden høsten 2009. Han trekker fram styrkene ved samarbeidet med de andre universitetene.

- Foreleserne er blant de fremste på feltet. Samarbeidet med de europeiske og afrikanske universitetene gjør at du samler kunnskap og møter folk med ulik bakgrunn. Vi har blitt en sammensveiset gjeng som har utvekslet kunnskap om internasjonale konflikter og utfordringer. Programmet er omfattende og variert og krever en betydelig innsats av deg som student, men gevinsten er stor, forsikrer han.

Åpne forelesninger
Nå vil Ramic, i likhet med flere andre tidligere studenter presentere seg og sine masteroppgaver og deltar i kollokviegrupper på programmet. Også Waldejer vil være synlig i fagmiljøet. Sammen med medstudent Pål Hatlem har han tatt initiativ til en åpen forelesningsserie som starter opp på nyåret. Her vil en rekke temaer knyttet til mangfold og migrasjon bli tatt opp. Målet er å lage et tverrfaglig samlingspunkt ved UiS.

Masteroppgaven sendes utenlands
EMMIR-studentene blir kjent med ulike kulturer og akademiske tradisjoner og får kunnskap om migrasjonsspørsmål gjennom praksisperioder. Programmet avsluttes med masteroppgave.

- Oppgaven vurderes av en sensor vet et av partneruniversitetene, i tilegg til vanlig norsk sensor. Det er en annerledes vurderingsprosess og du kan oppleve å få uventet respons, forteller Waldejer.

Selv hadde han hadde praksis ved Albertine-stiftelsen i Stavanger og skrev masteroppgave om trafficking. Ramic hadde sin praksisperiode ved Utvandrersenteret i Stavanger, der han var involvert i ulike prosjekter. I masteroppgaven skrev han om bosniske førstegenerasjonsflyktninger.