MENY

SAFER søker daglig leder

SAFER - Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research - søker daglig leder. I tillegg søkes det etter tre fasilitatorer/simulatoroperatører.

SAFER er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS for å være en viktig bidragsyter til styrket akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet.

Siden virksomheten kom i gang i april 2006 har allerede nærmere 5000 personer gjennomgått simuleringstrening ved senteret.
SAFER står foran utvidelse av sin virksomhet med økende forskningsaktiviteter og betydelige undervisningsoppdrag for bl.a.
helsetjenesten offshore. Da vår nåværende daglige leder etter å ha ledet senteret gjennom etableringsfasen nå går tilbake til klinisk praksis, søker vi daglig leder

Stillingen innebærer ansvar for den faste undervisningsstaben og koordinering og videre utvikling av senterets virksomhet, kontakt mot SAFERs styre, hovedsamarbeidspartnere, samt eksterne brukere.

SAFER inngår i et ledende internasjonalt nettverk, og har ambisjonene om å være blant de aller fremste innen fagområdet. Til å lede denne utviklingen søkes en høyt kompetent leder med følgende kvalifikasjoner:

- Autorisasjon som helsepersonell og minimum 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning
- Klinisk erfaring innen akuttmedisin.
- Pedagogisk kompetanse og/eller erfaring innen undervisning, inkl simuleringstrening.
- Interesse og forståelse for forskning
- Kompetanse innen IKT
- Erfaring fra ledelse og økonomistyring
- Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
- God evne til samarbeid med andre, både internt og eksternt

Stillingen rapporterer til styret. Kontakt gjerne styreformann Tore Lærdal (91513350), medisinsk leder Eldar Søreide (99274615) eller nåværende daglig leder Trond Harald Olsen (90725044) for en uformell prat om dette kan være rette utfordringen for deg.

Tre Fasilitatorer/Simulatoroperatører i 20 % stilling

Oppgaven vil bestå i å være dels operatør, dels fasilitator under simuleringsøvelser for offshorehelsepersonell
som skal sjekkes ut ihht gitte prosedyrer. Kvalifi kasjonskrav:

- Helsefaglig utdannelse og erfaring innen akuttmedisin.
- Godkjent AHLR-instruktør
- Gjennomgått det europeiske Train-the-Trainers-kurset
- Interesse for og erfaring innen undervisning.
- Det er også ønskelig at søker har gjennomgått operatørkurs ved SAFER
Tiltredelse og betingelser etter nærmere avtale. Stillingene kan gjerne kombineres med ansettelse på SUS
eller ved UiS. De gjelder i utgangspunktet for et to års prosjekt, men med gode muligheter for forlengelse

Kontakt gjerne Trond Harald Olsen for nærmere opplysninger


Søknad sendes post@safer.net, evt pr post til SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger, innen 15.november

Mer informasjon:
SAFERs nettsider
Livreddende trening på SAFER ( UniverS nr 2 2006)