MENY

– Saken må behandles med klokskap

Styremedlemmene Gunnar Berge og Kjetil Clementsen har i dag avholdt møter med de involverte parter i saken om bekymringsmeldingen på TekNat-fakultetet.

Etter at hovedverneombudet i går leverte bekymringsmelding om uønsket hendelse overfor dekan Per Arne Bjørkum, så rektor og styreleder Aslaug Mikkelsen behov for oppfølging. Etter konsultasjon med flere styremedlemmer, ble Gunnar Berge og Kjetil Clementsen bedt om å gjennomføre møter med de involverte.

Styresak 14. mai
De hadde først et møte med dekan Per Arne Bjørkum, hvor også hovedverneombud på UiS, Rolf A. Jakobsen, og Tekna-tillitsvalgt Eirik Kårstad deltok. Etterpå hadde styremedlemmene møter med direktør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen. Personaldirektør Halfdan Hagen var referent på alle møtene.
Mikkelsen og Ramvi vil utarbeide egne notater, som sammen med notatet fra Bjørkum blir underlagsmateriale for styret når de skal behandle saken den 14. mai. Da vil det også foreligge en innstilling til styret fra Gunnar Berge og Kjetil Clementsen. Også i dette arbeidet kommer personaldirektøren til å være med.

Maner til klokskap
– Av hensyn til universitetet er det av stor betydning at denne saken behandles med klokskap. Det stiller krav til alle involverte, sier Gunnar Berge.
– Vi er kjent med at ledelsen tidligere i vår satte i gang omfattende prosesser, også med ekstern bistand, i den hensikt å etablere gode samarbeidsrelasjoner i toppledergruppen ved UiS. Det er viktig at disse prosessene fortsetter, sier Berge.
– Denne enkeltsaken vil for øvrig bli behandlet i henhold til de foreslåtte retningslinjene for trakassering, mobbing eller annen utilbørlig opptreden, legger Kjetil Clementsen til.