MENY

Saksliste og vedlegg til møte i Styret for Universitetet i Stavanger 1. desember 2011

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 1. desember 2011 kl. 10.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Dokumentet kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Saksliste og vedlegg (25 mb)

US 133/11 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 27.10.2011

US 134/11 Mål, planer og risikovurdering 2012

US 135/11 Fordeling av statlig bevilgning 2012

US 136/11 Fakultetenes og museets handlingsplaner 2012 - 2014

US 137/11 Forslag til Personalpolitisk handlingsplan 2011-2014

US 138/11 Årsrapport for arbeid med kvalitet 2010 - 2011

US 139/11 Tildeling av graden philosopiae doctor - Yuan Song

US 140/11 Tildeling av graden philosopiae doctor - Henning Severson

US 141/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Nikolett Sipöcz

US 142/11 Ekstra høgd på SV-bygget

US 143/11 Fullmaktssaker til styremøtet 01.12.2011

US 144/11 Orienteringssaker til styremøte 01.12.2011

Eventuelt