MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 10. april 2008

Det er kalt inn til nytt møte i styret ved Universitetet i Stavanger, torsdag 10. april kl. 09.00. Møtet holdes på UiS i Arne Rettedals hus.

Innkalling og saksliste kan leses her (pdf - 15 mb).

Sak 37/08 Høring - Stjernø-innstillingen NOU 2008:3 Sett under ett
Vedlegg - høringsuttalelse

Sak 08/44 Endelig årsregnskap 2007
Vedlegg 2 - ledelseskommentarene til årsregnskapet 2007
Vedlegg 3 - årsoppgjør 2007
Vedlegg 4 - regnskapsnotater

Sak 42/08 Strategi for UiS 2009-2020 - høringsutkast (155 kb)
Vedlegg - sak 42/08 - Strategidokument 2009–2020 – høringsutkast (vedlegg til ) (195 kb)

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.