MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 12. februar 2010

Det holdes møte i Styret for UiS fredag 12. februar kl 09.00.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling og saksdokumenter:

Innkalling til styremøte 12. februar 2010

Informasjonsutveksling:
· StOr
· SiS
· Tjenestemannsorganisasjonene
· Ledelsen

Presentasjon:
· Institutt for helsefag
· Institutt for økonomi og leiing

Saksliste:
US 01/10: Godkjenning av innkalling og saksliste

US 02/10: Godkjenning av møtebok 26. november 2009

US 03/10: Foreløpig årsregnskap 2009 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 04/10: Utvikling av programområder for forskning ved UiS (V)
Vedlegg

US 05/10: Endelig fordeling av statlig finansiering 2010 (V)

US 06/10: Balansert omstilling for utvikling - handlingsplan 2010-2012 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12

US 07/10: Styring og ledelse ved UiS – orientering (O)

US 08/10: Strategiske allianser (O)

US 09/10: Studieportefølje og søknad om utredning om nedlegging og etablering av studier (V)

US 10/10: Kunngjøring av stilling som museumsdirektør og ansettelse av vikar i stillingen (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 - unntatt offentlighet  - Offl. §25

US 11/10: Handlingsplan for Arkeologisk museum 2010-2011 (V)
Vedlegg

US 12/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Son Thanh Nguyen (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 13/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Kristin Grøsvik (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 14/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Else Müller Jonassen (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 15/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Xueli Gao (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 16/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – R.M. Chandima Ratnayake (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 17/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Tor Henry Omland (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 18/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Saule S. Sagandykova (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 19/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Luca Del Villano (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 20/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Carina Antonia Hallin (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 21/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Anita Gjermestad (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 22/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Liv Larsen Stray (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 23/10: Rapport 2009 og planer 2010: Styrets egenevaluering, søknad om SAK-midler (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 24/10: Fullmaktssaker (O)
Vedlegg

US 25/10: Orienteringssaker (O)


Mer informasjon:
Språkfag opp i styret
Styret behandler Bofu-plan
Årsregnskapet viser fortsatt Bofu-behov