MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 13. februar 2009

Det holdes møte i Styret for UiS fredag 13. februar 2009 kl. 09.00 i Arne Rettedals hus.

Innkalling og saksliste kan leses ned her:

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.