MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 14. februar 2008

Det er kalt inn til nytt møte i styret ved Universitetet i Stavanger, torsdag 14. februar kl. 12.30. Møtet holdes på UiS i Arne Rettedals hus.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling og saksliste kan leses her.

Ettersendt: Sak 07/08: Foreløpig årsregnskap for 2007