MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 14. mai 2009

Det holdes møte i Styret for UiS torsdag 14. mai kl. 09.00 på Arkeologisk museum.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.


Innkalling og saksdokumenter:

Presseklipp som er sendt styret: