MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 25. mars 2010

Det holdes møte i Styret for UiS torsdag 25. mars kl. 09.00 på Arkeologisk museum.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling til styremøte 25. mars 2010

Informasjonsutveksling:
• StOr
• SiS
• Tjenestemannsorganisasjonene
• Ledelsen


Presentasjon:
• Orientering og omvisning i Arkeologisk museum


Saksliste:
US 26/10: Godkjenning av innkalling og saksliste

US 27/10: Godkjenning av møtebok 12. februar 2010

US 28/10: Rapport og planer (2009-2010) (V)
Vedlegg

US 29/10: Orientering om Balansert Omstilling for Utvikling (BOfU) (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

US 30/10: Husleige og bygg (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 31/10: Internasjonal virksomhet – styring og organisering (V)

US 32/10: Styring og ledelse ved Universitetet i Stavanger
Vedlegg

US 33/10: Utdanningsutvalet – mandat og samansetjing (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 34/10: Doktorgradsutvalgene – mandat og sammensetning(V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 35/10: Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

US 36/10: Klagesak – skriftlig irettesettelse - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 37/10: Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Det humanistiske fakultet – unntatt offentlighet unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)

US 38/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Sven David Johannes Häger - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13) (V)

US 39/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Erik Paulsen - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13) (V)

US 40/10: Styrets møteplan 2010-2011 (V)

US 41/10: HMS-rapport 2009 (O)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 42/10: Tilbakemelding til styret om forsinket sensur høsten 2009 (O)

US 43/10: Årsmelding for Klagenemnda 2009 (O)
Vedlegg

US 44/10: Årsrapport 2009 - Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS (O)
Vedlegg

US 45/10: Fullmaktssaker (O)
Vedlegg

US 46/10: Orienteringssaker (O)
Vedlegg

Eventuelt