MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 28. oktober 2010

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 28. oktober kl 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling til styremøte 28. oktober 2010

Informasjonsutveksling:

  • StOr
  • SiS
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Ledelsen


Presentasjon:

  • Senter for innovasjonsforskning ved Ragnar Tveterås
  • Ipark ved Terje Handeland


Saksliste:
US 104/10: Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

US 105/10: Godkjenning av møtebok 30. september 2010 (V)

US 106/10: Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014 (V)

US 107/10: Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

US 108/10: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2011/2012 – avklaring av studenttallsrammer (V)

US 109/10: Frister for avlevering av sensur etter eksamen (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10

US 110/10: Ansettelse i åremålsstilling som museumsdirektør ved Arkeologisk museum (V) unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)

US 111/10: Lønnsvilkår for rektor (V)

US 112/10: Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap,
Det humanistiske fakultet (V) unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)

US 113/10: Halvårsrapport 2010 for HMS (O)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 114/10: Medarbeiderundersøkelse 2011 (O)
Vedlegg

US 115/10: Sentre for fremragende forskning (V)

US 116/10: Fullmaktssaker (O)


US 117/10: Orienteringssaker (O)

Vedlegg

Eventuelt