MENY

Saksliste og vedlegg til møte i Styret for Universitetet i Stavanger 30. september 2011

Det holdes møte i styret for UiS fredag 30. september kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksliste og vedlegg (32,6 mb)

Dokumentet kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Informasjonsutveksling

US 98/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 99/11 Møtebok fra styremøtet 05.07.2011 til orientering

US 100/11 Regnskapsrapport 2. tertial 2011

US 101/11 Orientering om studentopptaket 2011-2012

US 102/11 Rammer for lokalt lønnsoppgjør

US 103/11 Nytt laboratoriebygg for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN)

US 104/11 Halvårsrapport HMS

US 105/11 Møteplan for styret høsten 2011

US 106/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Geir Egeland (vedlegg unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 107/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Bjørg Frøysland Oftedal (vedlegg unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 108/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Knut Arne Sund (vedlegg unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 109/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ingunn Tollisen Ellingsen (vedlegg unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 110/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Øyvind Breyholtz (vedlegg unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 111/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Jan Einar Gravdal (vedlegg unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 112/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Tomasz Wiktor Wlodarczyk (vedlegg unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 113/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Dina Kayrbekova (vedlegg unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 114/11 Salg av aksjer i Akvamiljø AS

US 115/11 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikk og dans

US 116/11 Oppnevning av varamedlem til fakultetsstyret på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

US 117/11Fullmaktssaker

US 118/11 Orienteringssaker

Eventuelt