MENY

Saksliste og vedlegg til møte i Styret for Universitetet i Stavanger 7. april 2011

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 7. april kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksliste og vedlegg til styremøtet 7. april 2011 (pdf - 19 mb)

Informasjonsutveksling

US Godkjenning av innkalling og saksliste

US 35/11 Møtebok fra styremøtet 15.02.2011

US 36/11 Rapport og planer (2010- 2011)

US 37/11 Etablering av Ph.d. i samfunnsvitenskap

US 38/11 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS

US 39/11 Arealutviding, nytt SV-bygg eller OD-bygget

US 40/11 Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2011-2014

US 41/11 Vurdering av prosessuelle forhold knyttet til ansettelsessaker

US 42/11 Ansettelse i vikariat som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

US 43/11 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikk og dans

US 44/11 Kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Senter for atferdsforskning

US 45/11 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag

US 46/11 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

US 47/11 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk

US 48/11 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

US 49/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Jorunn-Elise Tharaldsen

US 50/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Marianne Storm

US 51/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - John Fabricius Zuta

US 52/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjetil Thorsen

US 53/11 Lønnsforhandlinger for avtroppende rektor og prorektor

US 54/11 Orientering om premiering av formidling ved UiS

US 55/11 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS - årsrapport 2010

US 56/11 Programområder for forskning - årsrapport 2010

US 57/11 Forskningssentre ved UiS - årsrapport 2010

US 58/11 HMS - årsrapport 2010

US 59/11 Styrets møteplan høsten 2011 og våren 2012

US 60/11 Fullmaktssaker

US 61/11 Orienteringssaker

Eventuelt


Følgende saker er unntatt offentlighet:

  • US 38/11 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
  • US 42/11 Ansettelse i vikariat som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
  • US 53/11 Lønnsforhandlinger for avtroppende rektor og prorektor
  • US 41/11 Vurdering av prosessuelle forhold knyttet til ansettelsessaker - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)