MENY

Samarbeid med topp-universitet i USA

Universitetet i Stavanger fikk nylig midler til tre ulike prosjekter for å styrke utdanningssamarbeid med universitet i Nord-Amerika fra Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Dermed åpnes muligheten for at UiS-studenter innen petroleumsteknologi og maskinkonstruksjon kan ta deler av utdanningen på noen av de aller beste universitetene i USA.

I tråd med Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid 2008–2011 har Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) utlyst midler for utdanningssamarbeid. UiS har fått ja på tre av sine sju søknader om prosjektmidler.

Dermed kan UiS nå gå i gang med å etablere faglig forankret gode utvekslingsavtaler med noen av de fremste universitetene i USA. Fagområdet maskinkonstruksjon ved UiS skal samarbeide med San Diego State University og petroleumsteknologiutdanningen skal utvide sitt samarbeid med University of Texas at Austin og Texas A&M University – to fremstående universitet som er ranket blant de aller beste i USA av U.S. News and World Report.

Instituttleder Svein M. Skjæveland og faglig ansvarlig for petroleumsgeologi Alejandro Escalona ved Institutt for petroleumsteknologi står ansvarlig for det faglige opplegget rundt utvekslingsavtalene som UiS nå skal få i havn i Texas.

Hever nivået
Hirpa L. Gelgele ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi er ansvarlig for det faglige opplegget rundt utvekslingen innen maskinkonstruksjon mellom UiS og San Diego State University.

– San Diego-universitetet er et stort universitet med satsninger på mange områder, blant annet innen energisektoren. De er også flinke når det gjelder å samarbeide med industrien. Slik sett passer dette universitetet vår profil, noe som gjør at vi lettere kan tilpasse og godkjenne fagplanene som studenter tar i San Diego. På sikt vil vi også kunne ta imot studenter fra San Diego, sier Gelgele.

For Gelgele er internasjonal kontakt en selvfølge. Han legger til at det også er nødvendig med slik utveksling for at UiS skal kunne holde et internasjonalt nivå på forskning og utdanning.

– UiS kan lære mye av et erfarent universitet som San Diego State University. Gjennom utvekslingen kan vi heve kompetansen vår både innen forskning og utdanning, sier Gelgele.

UiS best i klassen
SIU mottok 73 søknader.16 prosjekt fikk positivt svar. Universitetet i Stavanger utmerket seg med flere gode søknader og var sammen med Høgskolen i Bergen best i klassen med sine tre prosjekter som fikk innvilget midler. SIU har blant annet lagt vekt på den faglige forankringen i utdanningssamarbeidet.

– Vi har bygget videre på det forskningssamarbeidet vi allerede har med University of Texas at Austin og Texas A&M University. Dermed kan vi nå bygge opp et svært godt faglig forankret utdanningssamarbeid med disse to universitetene. Med midlene fra SIU kan vi nå besøke institusjonene og diskutere og sammenligne studietilbud slik at vi kan legge til rette for et faglig godt tilbud til de studentene som reiser fra Norge til USA for å bygge på utdanningen sin, forteller rådgiver Karoline Holmboe Høibo ved Utdanningsavdelingen.

Hun har hatt ei hånd om søknadene fra UiS og har også besøkt San Diego.

Høibo påpeker at det er en enorm etterspørsel fra de norske studentene etter utvekslingstilbud med USA, spesielt gjelder dette for Tek.nat.-studentene.

– Vi har ikke tidligere kunnet tilby nok studieplasser, og de avtalene vi har hatt, har ikke nødvendigvis vært skreddersydd for studentene på de enkelte studieprogrammene. Nå får vi en anledning til å gjøre nettopp det, forklarer Høibo.

Nordamerikasatsning
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet (KD). Senteret har ansvar for internasjonale program og tiltak innenfor høyere utdanning. Bakgrunnen for at SIU gir penger til denne type utdanningssamarbeid er at KD vil bidra med en ekstra innsats for å styrke forbindelsene mellom norske og nordamerikanske høyere utdanningsinstitusjoner.

På KDs hjemmeside heter det at det er mange grunner til at USA og Canada skal stå sentralt som samarbeidspartnere og kunnskapskilder for norske akademiske miljøer. Institusjonene i denne regionen er blant annet dominerende når det gjelder innovasjonskraft og kunnskapsutvikling.

Tilsvarende heter det i strategiplanen for Universitetet i Stavanger 2009–2020 at vi vil ha tett strategisk samarbeid med utvalgte universiteter i utlandet som støtter opp om våre hovedsatsninger.

Høibo legger også til at universitetene ligger nært Houston, som er vennskapsbyen til Stavanger.

– Dette er et viktig samarbeidsområde for Stavanger. Det har vært et langvarig forskningssamarbeid mellom UiS og University of Texas at Austin og Texas A&M University som begge er i toppsjiktet innenfor petroleumsteknologifagene. Også San Diego State University er et veldig sterkt universitet, som satser mye på ingeniørfag og maskinkonstruksjon spesielt. Alle tre institusjonene som vi nå inngår et faglig sterkt utdanningssamarbeid med, fokuserer på energi. Dette er også en viktig del av vår fagprofil og dermed naturlige samarbeidspartnere, forklarer Høibo.

– I tillegg til faglig kvalitet, må det også være en drøm for mange av våre studenter å studere i livlige Texas og solrike California.

Les mer om tildelingene på SIUs hjemmeside.
Les mer om Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid 2008-2011