MENY

Samarbeid mellom UiS og HiB

Fredag underskrev rektor Aslaug Mikkelsen, rektor ved Universitetet i Stavanger, og Eli Bergsvik, rektor ved Høgskolen i Bergen, en intensjonsavtale om samarbeid mellom de to institusjonene.

– Vi er to ambisiøse institusjoner og ser det som viktig med et godt og tettere samarbeid om utdanning og forskning til gjensidig nytte for begge parter. Samarbeidet er interessant i et Vestlandsperspektiv og for regional utvikling, sier de to rektorene.

Aslaug Mikkelsen legger til at avtalen er del av realiseringen av Universitetet i Stavangers (UiS) strategi, hvor utgangspunktet er å sørge for at samfunns- og næringslivet på Sørvestlandet får et sammenhengende og godt kompetanse- og utdanningstilbud.

Intensjonsavtalen bygger på tidligere møte mellom den sentrale ledelsen og dekanene ved Høgskolen i Bergen (HiB) og UiS. Avtalen inneholder samarbeid om faglig utvikling innen forskning og utdanning innenfor teknologi- og profesjonsutdanningene og utveksling og samarbeid om stillinger (professorer og 2-er stillinger). Samarbeid og arbeidsdeling innen mastergradsutdanninger er nevnt spesielt. I avtalen er disse spesifikke fagområdene nevnt: teknologi, nyskaping, helse- og sosialfag, lærerutdanning og kunstfag. Det er enighet om å utarbeide særavtaler innenfor konkrete samarbeidsområder og at tettere strategisk samarbeid skal vurderes.

UiS og HiB skal ha to samarbeidsmøter i året på institusjonsnivå.