MENY

Samarbeid om energi og miljø

Universitetet i Tromsø (UiT) og Universitetet i Stavanger (UiS) har innledet samarbeid om forskning og undervisning innen sektoren energi og miljø.

Det er ett resultat av intensjonsavtalen mellom UiS, UiT, Norut og IRIS som ble inngått 15. november i fjor.

Undervisning og utveksling av studenter og lærekrefter var aktuelle temaer på dagens samarbeidsmøte mellom institusjonene på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

- Teknologifag er generelt lite utviklet i Nord-Norge, sier dekan Tore O. Vorren, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT. Det er bakgrunnen for at vi ønsker å etablere en akse mot Stavanger for å styrke den teknologiske utdanningen.

- I møtet i dag konsentrerte vi oss om undervisningsopplegget, sier dekan Tore Vorren, UiT og dekan Tore Wiig. Vi er så langt enige om at UiS skal gi undervisning i emnet ”Boring og produksjon av olje og gass”.

I dette emnet er det er lagt opp til 25 timer forelesninger og 15 timer seminar. Det er professorene Aly Hamouda og Erik Skaugen som skal forelese i emnet som starter høsten 2007 i Tromsø.

- Vi har også sett på prinsippene for utarbeidelse av en studieplan på UiT for et nytt masterstudium i energi og miljø i en 3+2 variant. På bachelornivå er det lagt opp til at UiT-studenter kan studere på et annet sted. I alt vesentlig vil det bli UiS, sier dekanene.

- UiS har planer om å finne emner i geologi og geofysikk på UiT som kan gå inn i masterstudiet i petroleumsteknologi som en spesialisering i Tromsø. Dette er faglige områder som UiT er sterke på og som vil bidra til at UiS får større bredde i petroleumsutdanningen. Dette vil bli diskutert videre institusjonene i mellom. Mulig oppstart kan bli høsten 2008, sier Tore Wiig og Tore Vorren.

De to universitetene ønsker å etablere et samarbeid med industrien om sponsing.

- Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra industrien, sier dekanene. Under møtet i dag utvekslet vi synspunkter på hvordan vi kan samarbeide med industrien, sier Vorren og Wiig.

- Dette er et samarbeid mellom UiS og UiT som nå preget av handling, og ting har utviklet seg raskt. Det har vært stor grad av imøtekommenhet i begge institusjoner, sier de to dekanene.

Etter møtet på UiS i formiddag var det et møte på IRIS om utvikling av felles forskningsprosjekter.

Fra UiS deltok foruten dekan Tore Wiig også administrativ leder Terje Frøiland, Institutt for petroleumsteknologi, prodekan for undervisning Helge Bøvik Larsen, instituttleder Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi og instituttleder Ole Andreas Songe-Møller, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

UiT var foruten dekan Tore Vorren også representert av rådgiver Anita Pettersen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, instituttleder Asgeir Brekke og professor Torbjørn Eltoft, Institutt for fysikk og teknologi, og instituttleder Morten Hald, Institutt for geologi.