MENY

Samarbeid om petroleumsundervisning

Universitetet i Stavanger og NTNU går sammen om å lage en felles søknad om å etablere undervisningsopplegg i petroleumsfag i utviklingsland.

Det skjer innen NORAD-programmet NOMA for å bidra til å etablere et undervisningsopplegg i petroleumsfag i Mosambique og Bangladesh.

Professor og instituttleder Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi, og administrativ leder Terje Frøiland, deltok nylig i en workshop på NTNU i Trondheim sammen med representanter fra Mosambique og Bangladesh, Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og NORAD.

- Vi sikter på sammen å etablere en teknologisk rettet mastergrad i Bengladesh og en geofaglig mastergrad i Mosambique., sier professor Svein M. Skjæveland. Videre søker vi om midler til stipend for å utvikle lærekrefter i Norge, og vi søker NUFU om doktorgradsstipend for studenter fra disse to landene.

- Søknadsdiskusjonene i møtet møtte stor interesse fra SIU og NORAD, sier Svein M. Skjæveland.