MENY

Samarbeider for studentene og byggebransjen

Tre aktører fra ulike deler av byggebransjen samarbeider med UiS for å gi byggstudentene muligheten til å bli gode på bygnings-informasjons-modellering (BIM).

BIM-illustrasjon av bygning

Etter et vellykket pilotprosjekt i samarbeid med bransjen, vil BIM fra neste år bli en del av den obligatoriske undervisningen ved UiS.

BIM er et digitalt system hvor man legger inn alle tenkelige data om en bygning. For eksempel vil en dør ikke bare bli bli definert ved størrelse, type og materialer, men også ha data om produsent, vedlikeholdsbehov, adgangsrestriksjoner og så videre. Slik informasjon vil ikke bare være verdifull ved prosjektering og oppføring, men i hele bygningens levetid.

Flere og flere i byggebransjen ser stor verdi av å bruke BIM i sine prosjekter. Erfaringene er at man prosjekterer bedre, minsker risiko og bygger smartere og mer effektivt.

– I Kruse Smiths strategi står det at vi skal bruke BIM i alle nye prosjekter, og det er ikke uten grunn. For oss handler det om å øke tryggheten for god prosjektering, ved at man oppdager feil tidligere, bedrer den tverrfaglige forståelsen og finner bedre løsninger, sier BIM­‐utviklingsleder Gunnar Skeie i Kruse Smith.

UiS er spydspiss
Også de offentlige etatene Statsbygg og Forsvarsbygg satser stort på BIM, og Universitetet i Stavanger er utpekt til å være spydspiss i satsingen på framtidens verktøy.

 – Her ligger Norge faktisk i tet på verdensbasis og UiS er prøveprosjekt for Statsbygg, både gjennom undervisning og digitalisering av bygningsmassen på campus, sier professor  ved Det teknisk-­naturvitenskapelige fakultet.

Mangler kompetanse
Flere bedrifter og bransjeorganisasjoner etterlyser imidlertid bedre kompetanse innen BIM hos nyutdannede jobbkandidater. 

-– Det vi har sett er at de unge som er nye i bransjen ikke har den kompetansen som er viktig for oss. Når vi baserer gjennomføringen av våre prosjekter på BIM, er det viktig at de som skal begynne å jobbe hos oss kan verktøyene godt, sier Gunnar Skeie.

Samarbeid
Han allierte seg derfor med bransjekolleger i Asplan Viak og Kraftværk. Sammen tok de kontakt med Universitetet i Stavanger, og lurte på om de ønsket å inngå et samarbeid for å øke studentenes kompetanse innen emnet. Det ble starten på et pilotprosjekt, hvor 30 UiS-­studenter innen byggefagene i høst får tilbud om å ha BIM som valgfag.

– Det er et prisverdig initiativ de har tatt. Vi har egen kompetanse på 3D-­tegning, men har imidlertid ikke nok kompetanse på BIM til å kunne undervise i det. Frem til nå har det bare vært noen få studenter som har jobbet med dette som prosjektemne eller i deres bacheloroppgaver, sier professor Tonning.

­ – Vi er heldige
I en datalab på universitetet samles nå 30 studenter hver uke, for å lære det siste innen BIM. Tredjeårsstudent Linda Le sitter ved siden av masterstudent Simen Birkeland Aass, som gir henne noen hjelpende råd.

– Jeg søkte dette valgfaget fordi bedriftene som står bak overbeviste meg om at dette er noe vi får bruk for i arbeidslivet, forteller Linda Le.

– Det er veldig gøy å jobbe med, og jeg har allerede sett nytten. Det er et veldig relevant fag å ha med seg videre, sier Simen Birkeland Aass.

Bransjefaglig 
I tillegg til Gunnar Skeie fra Kruse Smith, er det Johnny Sætre fra Kraftværk og Elisabeth Karlsen fra Asplan Viak som står bak det faglige opplegget.

– Motivasjonen vår er å få gode samarbeidspartnere som forstår måten vi prosjekterer på, sier Karlsen om hvorfor hun ble med i samarbeidet.

Brenner for faget
Og studentene virker positive til å bli undervist av bransjefolk.

– Man ser at de brenner for dette og synes det er kjekt å dele kunnskapen. De har med seg modeller fra reelle byggeprosjekter. Vi er heldige som får dette tilbudet, svarer Le.

– Generelt så mener jeg at vi byggstudenter ser for lite av bransjen mens vi studerer. Dette er veldig positivt, legger Birkeland Aass til.

Blir attraktive jobbsøkere
Johnny Sætre fra Kraftværk mener studentene får en kjempefordel av å få BIM på timeplanen.

– Vi ønsker at flere i bransjen skal kunne og forstå BIM. Disse studentene vil ha et enormt fortrinn når de skal søke jobb innen byggeprosjektering, sier han, og legger ikke skjul på at han også tenker rekruttering til eget firma når han er på UiS.

Fast tema fra 2014
Erfaringene fra pilotprosjektet er svært positive. Nå ligger det an til at BIM blir en del av den obligatoriske undervisningen.

– Når vi ser at store byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg krever bruk av BIM, så er det klart at BIM-­kompetansen er viktig for studentene. Høsten 2014 blir første gangen BIM blir fast tema for alle byggstudenter i emnet Byggadministrasjon. Vi har lenge ønsket å satse på å bli gode på BIM, men nå har vi endelig kommet i gang. Vi håper å bli mer selvhjulpne i fremtiden, men den drahjelpen vi får nå er svært viktig, sier professor Tonning.

– Bør universiteter og bransjen samarbeide tettere?

– Vi har et godt samarbeid med både næringsliv og offentlige etater, men det ligger et stort potensial i å utvikle mulighetene. Slik som vi har gjort det med tanke på BIM har vi fått økt kvaliteten på studiet på en måte som ellers ville ha tatt lang tid, sier Tonning.

Tekst: Øivind Eskedal og Leiv Gunnar Lie
Foto: Øivind Eskedal
Illustrasjon: Oxivisuals/Haga & Grov/Kruse Smith

 

Foto av studentene Simen Birkeland Aass  Linda Le foran BIM-verktøyet.

Studentene Simen Birkeland Aass Linda Le foran BIM-verktøyet.