MENY

Samarbeider om megadata

Professor Chunming Rong fra Universitetet i Stavanger har nylig besøkt det nasjonale superdatasenteret i Guangzhou i Kina. Besøket er et ledd i arbeidet med å etablere et formelt samarbeid med senteret, som er kjent for å ha bygget en av verdens kraftigste superdatamaskiner, Tianhe-2.

Fra datasenteret i Guangzhou (Wikipedia) Fra datasenteret i Guangzhou (Wikipedia)

- Universitetet i Stavanger vil sammen med Tsinghu University, Tianhe-2 og Huangzhong University of Science and Technology bygge opp et høykvalitets forskningsmiljø innen data-analyse, sier Rong.

- Store mengder og mange forskjellige typer data trenger ikke bare massiv lagringskapasitet og en intelligent lagringsstruktur, men også en betydelig prosesskapasitet for å at vi skal kunne utføre omfattende analyser og modellering, fremholder Rong.

Massive datamengder

Eksempel på fundamental vitenskapelig forskning inkluderer analyse av massive datamengder i forbindelse med forskning på gravitasjonsbølger hos LIGO og Higgs-bosonet ved CERN. Her er også forskere fra UiS involvert.

Videre er forskning innen molekylær modellering og bio-informatikk avhengig av bruken av stordata.

- Innovasjon innen farmasøytisk industri, bioteknologi, industrien - for eksempel reservoarmodellering og seismikk i oljeindustrien – er også avhengig av dette, sier Rong.

Forskning og innovasjon

Han mener at dette viser behovet for storskala databehandling og for fagfolk som behersker bruken av disse kompliserte verktøyene.

Både vitenskapelig forskning og teknologisk innovasjon vil ha nytte av best mulig kompetanse og kapasitet innenfor såkalt «high performance data analysis» (HPDA).

- Dette betinger en kontinuerlig forbedring av utstyr og prosesser, sier professor Chunming Rong.

Tekst: Lars Gunnar Dahle

(Artikkelen ble først publisert 20.10.16)