MENY

Samarbeidsavtale med Hess Norge

Hess Norge AS har inngått en avtale med Universitetet i Stavanger om finansiering av oppholdet til to internasjonale studenter, primært studenter med statsborgerskap i USA, på det toårige masterstudiet i Petroleum Engineering.

Avtalen har en økonomisk ramme på kr 480.000,- og ble underskrevet av adm.dir. Alf Frugård, Hess, og instituttleder Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi i dag i nærvær av ordfører Leif Johan Sevland og prorektor Egil Gabrielsen. Adm. sjef i Hess, Liv Marit Baardsen og adm. leder ved Institutt for petroleumsteknologi, Terje Frøiland var også med på seansen som skjedde i kontorene til Hess Norge i Jåttåvågen.  

Prorektor Egil Gabrielsen takket Hess Norge AS for avtalen og ordfører Leif Johan Sevland gratulerte både UiS og Hess Norge AS med samarbeidet. Ordføreren trakk blant annet frem viktigheten av at private aktører er med på å støtte utdanningsinstitusjoner.

– Både universitetet, oljebransjen og oss politikere har en felles utfordring når det gjelder å få flere til å ta petroleumsutdanning. Hess bidrar med dette til et viktig løft for utdanningen, sa Sevland.

Den første amerikanske masterstudenten starter opp i høstsemesteret i år. Det andre stipendet går til en annen internasjonal student på samme studium.

Avtalen innebærer at masterstudentene kan få arbeidsoppgaver i Hess Norge på områder som er relevante for studentene. Hess-ansatte kan også bli trukket inn i undervisningen på områder der de kan bidra med kompetanse som passer inn i masterprogrammet i Petroleum Engineering.

– Hess er et amerikansk selskap med hovedkontor i Houston, og vi synes derfor at det er gledelig å kunne bidra til å styrke båndene mellom Norge og USA, sa adm.dir. Alf Frugård, Hess Norge AS.

UiS som rekrutteringsbase
– Avtalen er også viktig fordi Hess er avhengig av å knytte til seg norsk arbeidskraft på høyt nivå. Det gjør Universitetet i Stavanger til en viktig rekrutteringsbase for oss. Denne avtalen kan også bidra til å gjøre UiS enda mer attraktiv overfor internasjonale studenter, sa Frugård.

Hess er en av pionerene på norsk sokkel og selskapet etablerte seg i Norge allerede i 1965. Etter en periode i Oslo besluttet selskapet å flytte tilbake til Stavanger i 2007 og etablerte seg derfor for to år siden i Jåttåvågen.

– Det er ingen tvil om at Hess er i Norge for å bli, og det er ikke minst kjekt å være tilbake i Stavanger-regionen, sa Alf Frugård, som er utdannet sivilingeniør og har vært i selskapet i åtte år med arbeidsoppgaver både nasjonalt og internasjonalt.

Denne avtalen er også et resultat av et besøk av den amerikanske ambassadøren Benson K. Whitney på UiS i fjor høst.

– Benson K. Whitney var meget opptatt av utveksling av studenter mellom USA og Norge og inspirerte til å få i gang et utvekslingsprogram, sa instituttleder Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi (IPT). Det var også i tråd med ønskene til Hess samtidig som University of Texas, Austin, og Texas A&M University annonserte den muligheten som masterstipendiene fra Hess gir for amerikanske studenter ved UiS.

Søker prosjektmidler
Med rådgiver Karoline Høibos hjelp har Institutt for petroleumsteknologi søkt SiU-prosjektmidler til to prosjekter. Det ene prosjektet heter The Cleng Peerson Pipeline – og er en styrking av samarbeidet mellom IPT (petroleum) og Harold Vance Department of Petroleum Engineering ved Texas A&M University. Prosjektkoordinator er Terje Frøiland og Svein M. Skjæveland er faglig ansvarlig. Det andre prosjektet bærer tittelen Enhancing the search for energy-UT-UiS mobilility program – og er en etablering av et nytt samarbeid mellom IPT (Geosciences) og The University of Texas at Austin, Cockrell School of Engineering. Prosjektkoordinator er Alejandro Escalona.

UiS har etablert gode relasjoner med Houston-miljøet. Hvert år i januar reiser bachelorstudentene, avgangsklassen i petroleumsteknologi, til Houston og besøker oljeselskaper, serviceselskaper og universiteter, sponset av flere, blant annet av Statoil.

Ordføreren i Stavanger drar årlig på besøk til Houston i samme tidsrom, og dessuten til OTC-konferansen i begynnelsen av mai.

– Vi håper at stipendene fra Hess kan bli starten på en jevn og stabil utveksling av studenter på masternivå mellom de to vennskapsbyene som allerede har så mye felles, sa Svein M. Skjæveland.

TEKST: Egil Rugland