MENY

Samarbeidsavtale mellom UiS og Lyse undertegnet

UiS og Lyse vil gjennom samarbeidsavtalen gjensidig styrke kunnskap og verdiskaping innenfor energi- og telekommunikasjonssektoren.

De to toppledergruppene møttes denne uken for å undertegne samarbeidsavtalen mellom UiS og Lyse.

Partene vil gjennom denne avtalen arbeide for gjensidig å styrke kunnskap og verdiskaping innenfor energi, som tele- og mediasektoren m.v. Samarbeidet retter seg mot så vel innhold som teknologi.

For å realisere ambisjonen, vil partene på et forretningsmessig grunnlag identifisere utviklingsprosjekter som partene kan samarbeide om å realisere i et regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt perspektiv.

Avtalen følges opp med konkrete underavtaler.

Lyse Tele og Universitetet i Stavanger fikk nylig 11,8 millioner kroner fra Norges forskningsråd til prosjektet Integrated IP-based Services for smart Home environment. Les mer her