MENY

Samarbeidskontrakt mellom UiS og St. Petersburg State University

Universitetet i Stavanger og undertegnet i dag kontrakt med St. Petersburg State University om et samarbeidsprosjekt med en økonomisk ramme på 3,4 millioner kroner.

Kontrakten ble undertegnet av dekan Nickolay V. Kaledin, Fakultet for geografi og geoøkologi, St. Petersburg State University, og dekan Per Arne Bjørkum, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

Prosjektet "Joint Norwegian-Russian Master of Science program in Geoecological monitoring and rational use of natural resources in the Northern oil and gas production regions”  som også involverer IRIS, har fått midler gjennom Samarbeidsprogrammet med Russland for perioden 2007-2010. Totalt er 42 millioner kroner fordelt på 15 prosjekter.

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og er regulert gjennom en avtale mellom UD, Norges forskningsråd med fokus på forskning og Senter for internasjonalisering og høyere utdanning (SIU) med fokus på utdanning.

- Dette er et historisk samarbeidsprosjekt mellom to velrenommerte universiteter, sier dekan Nickolay V. Kaledin. - Det åpner for muligheten til å utveksle både studenter og forelesere, og vil utvilsomhet være en basis for å utvikle ny kunnskap gjennom målrettet og hardt arbeid.

- Dette er et prosjekt som begge parter vil få stort utbytte av, sier dekan Per Arne Bjørkum. Det vil berøre viktige områder som klima og miljø. To områder som krever stor grad av internasjonalt samarbeid.

UiS-prosjektet ledes av førsteamanuensis Tor Hemmingsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap..

- Dette programmet kommer svært beleilig i forhold til det norsk-russiske samarbeidet rundt Shtokman-feltet og vil forhåpentligvis kunne utløse andre nye forskningsprosjekter, sier Tor Hemmingsen.

- Formålet med prosjektet er å tilrettelegge en felles strategi for hvordan vi kan ta hensyn til miljø ved olje- og gassproduksjon i Nordområdene.

- Målet er å utvikle et felles masterprogram tilpasset olje- og gassindustrien i Nord basert på norsk og russisk kompetanse i tillegg til å utvikle felles forskningsprosjekter innenfor dette området.

- Planen er å utnytte begge institusjoners tilbud på masterkurs hvor utveksling av masterstudenter inngår i prosjektet. Dette passer godt inn i profilen for det nye internasjonale studiet ”Environmental Technology”, sier Tor Hemmingsen.

(Artikkel opprinnelig publisert 10. desember 2007)

Signering av avtale med St. Petersburg State University

Dekanene Nickolay V. Kaledin og Per Arne Bjørkum signerer avtalen