MENY

Samemisjonen - kolonialismens barmhjertige samaritanere i nord?

Møt forsker Teemu Ryymin fra Rokkansenteret (UiB) i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 24. oktober.

Historikeren Teemu Ryymin vil ta for seg samemisjonsorganisasjonenes arbeid i Nord-Norge frem til andre verdenskrig og diskutere i hvilken grad det er relevant å forstå den norske samemisjonen som et uttrykk for den samme kolonialistiske politikken som en rekke misjonsorganisasjoner tjente i andre deler av verden, for eksempel blant urbefolkningen i Canada.

Den norske statens prosjekt med å knytte den nordligste landsdelen og særlig Finnmark tettere til det norske nasjonale fellesskapet fra midten av 1800-tallet har blitt forstått som en norsk indre parallell til det vestlige koloniale prosjektet. Misjonsorganisasjoner som fra 1890-årene tok opp kristelig og etter hvert sosialt arbeid blant den samiske befolkningen i nord representerte en motvekt til den statlige fornorskningspolitikken, blant annet ved å bruke samisk i forkynnelsesarbeidet. Samemisjonen spilte også en pionerrolle i etableringen av helse- og sosiale institusjoner i de samiske kjerneområdene i nord. Likevel har samemisjonens arbeid blitt fremstilt som først og fremst en sukring av den koloniale pillen i nord.

Tid: Onsdag 24. oktober 2007, kl. 18.00-19.30
Rom O-101 Hulda Garborgs hus.