MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge»

Hva har egentlig skjedd med beredskapen i Norge etter Gjørv-kommisjonens rapport om terroren den 22. juli? Det blir tema for den tiende Samfunnssikkerhetskonferansen ved Universitetet i Stavanger torsdag 10. januar 2013.

Sekretariatsleder i Gjørv-kommisjonen, Bjørn Otto Sverdrup, er blant foredragsholderne på konferansen.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo, politidirektør Odd Reidar Humlegård og en rekke andre av landets fremste eksperter på beredskap deltar også.

Blant forskerne er professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen og UiS-professorene Ove Njå og Terje Aven.

Jubileum
I sitt tiårsjubileum er Samfunnssikkerhetskonferansen fortsatt like aktuell. Etter 22. juli 2011 har fokuset på beredskap og samfunnssikkerhet vært skarpere enn noensinne.

Gjørv-kommisjonens rapport avslørte store svakheter i den norske beredskapen, men hva har egentlig skjedd siden? Og hvordan skal vi få et sikrere samfunn i årene som kommer?

Dette er sentrale tema for årets konferanse.

Læring eller syndebukker?
Arrangørene tar utgangspunkt i den pågående samfunnsdebatten og stiller spørsmål ved hvor robust det norske samfunnet egentlig er.

Har vi et realistisk risikobilde å planlegge ut fra? Har vi nok kunnskap? Er vi opptatt av å finne syndebukker i stedet for å få fram læring som kan gjøre oss tryggere? Og er vi nordmenn rett og slett naive når det gjelder beredskap og sikkerhet?

Justisministeren vil innlede med å fortelle om regjeringens forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet framover. Deretter vil ledere fra Politiet, Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Fylkesmannen i Rogaland holde foredrag om hva disse signalene betyr for etatenes arbeid.

- Foreldet tankegang
Så blir søkelyset satt på kritikk og læring etter 22. juli-rapporten. Her skal blant annet Tom Hetland, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, snakke om medienes makt i slike prosesser.

Selve risikoforståelsen blir også et tema. Kristian Berg Harpviken, direktør ved PRIO, holder foredrag om hvorvidt nordmenn er mer naive enn andre nasjoner.

UiS-professor Terje Aven stiller på sin side spørsmålet om Norge lider av foreldet tankegang når det gjelder risikovurdering. Tore Bjørgo, forsker på Politihøgskolen, snakker om hva slags kunnskap vi trenger i framtiden. Hvor går forskningen?

Paneldebatt
Til slutt blir det paneldebatt mellom flere av de mest markante foredragsholderne. Innleder er professor Odd Einar Olsen ved Universitetet i Stavanger. Debatten ledes av Per Brekke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Samfunnssikkerhetskonferansen er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvaret, Politiet, Universitetet i Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland.

Mer informasjon på våre konferansesider