MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2014

Hvilke konsekvenser kan færre politidistrikt få og hvilke fordeler er det med sentralisering av ressurser i politiet? Sentraliseringens dilemma er et av temaene for samfunnsikkerhetskonferansen som arrangeres torsdag 9. januar, 2014.

I utredningen Politianalysen ble mer sentralisering, samling av ressurser, høyere spisskompetanse og større konsentrasjon om kjerneoppgavene i politiet anbefalt. Vi nærmer oss en ny politiorganisering.

På konferansen «Samfunnsikkerhet og nye trusselbilder» skal Hans Vik, politimester i Rogaland politidistrikt, snakke om organisasjonsutfordringer i politiet.

Organisering for samfunnssikkerhet er tema for Lise H. Rykkjas foredrag. Hun er postdoktor ved Universitetet i Bergen og for tiden gjesteforsker ved Stanford University. «Samvirkeprinsippet i praksis» er tittelen på foredraget til Anne Karin Hamre, fylkesmann i Sogn og Fjordane.


Erfaringer fra andre land

Konferansen vil også fokusere på samfunnsikkerhet i et internasjonalt perspektiv. Hvordan kan vi dra nytte av andre land sine erfaringer?

Samfunnssektorenes rolle og erfaring med internasjonalt samarbeid er tema for foredraget til avdelingsdirektør i Politidirektoratet Kaare Songstad, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Jon Lea, Brigadier General i NATO JWC John Doucette og helsedirektør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

Konferansen retter søkelys mot risiko- og sårbarhetsanalyser. Alle kommuner er pålagt å gjennomføre slike analyser. I hvor stor grad er risiko- og sårbarhetsanalyser nyttige? Hva er tro og hva er kunnskap i samfunnssikkerhetsarbeidet? Fylkesmann i Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa leder denne bolken av konferansen.


Stor interesse

Samfunnsikkerhetskonferansen arrangeres i år for ellevte gang.

– Det pleier å være stor interesse for konferansen, og vi håper på stor deltakelse også i år. Det er inspirerende for vårt fagmiljø at vi har en slik konferanse. De som deltar får møte fagfolk på høyt nivå fra ulike sektorer, sier Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger og leder for arrangementskommiteen.

Fristen for å melde seg på er 6. januar.

Samfunnsikkerhetskonferansen 2014 er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland politidistrikt og NATO JWC.

Program og påmelding til samfunnsikkerhetskonferansen på UiS’ konferansesider.

Marit Boyesen

– Samfunnsikkerhets-konferansen er en møteplass for studenter og for ansatte i forskjellige etater med ansvar for samfunnsikkerhet og beredskap, sier Marit Boyesen, rektor ved UiS og leder for arrangementskommiteen.