MENY

Samler meninger om Hillevåg

Denne uken er forskere fra IRIS og UiS på Hillevåg torg for å høre hva folk mener om bydelen.

Grønn campingvogn med stjerner av lys.

Forskere fra IRIS og byplanlegging ved UiS skal, på oppdrag fra Stavanger kommune, gjøre en stedsanalyse av Hillevåg.

Stedsanalysen skal spesielt gi svar på tre problemstillinger:

  • Hvordan er befolkningen i Hillevåg sammensatt?
  • Hvilke sosiale og fysiske nærmiljøkvaliteter brukes og verdsettes?
  • Hva opplever befolkningen og offentlige, private og frivillige aktører er Hillevågs styrker og svakheter?

Utgangspunktet for sosiokulturelle stedsanalyser er at det eksisterer ulike forestillinger om et steds kvaliteter, særtrekk eller mangler, og ikke minst om hvordan stedet skal utvikles fremover.

Mandag, onsdag og torsdag denne uken er kommunens campingvogn på det nye torget på Hillevåg. De som har meninger om Hillevåg, er velkommen innom for en kopp kaffi og en god samtale. Analysen skal være ferdig i mars neste år.

Kvantitative og kvalitative undersøkelser

Stedsanalysen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for en stedsplanlegging som tar hensyn til levekår og livskvalitet, samtidig som den er mer sosialt inkluderende. Det skal gjøres både kvantitative analyser av demografiske data og kvalitative undersøkelser av befolkningen og offentlige, private og frivillige lag sine synspunkter på bydelen.

Sosiokulturelle stedsanalyser vektlegger spesielt hvordan ulike aktører bruker steder, hvilke bilder de har av stedet i dag og for fremtiden, og hvilke interesser som er knyttet til dette.

IRIS har satt sammen en tverrfaglig forskergruppe som har bred kompetanse innen stedsanalyser, sosiokulturelle analyser, og levekår og livskvalitet. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra IRIS og Byplanlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS). 

Prosjektets overordnede mål er å utvikle bredere forståelse for og mer kunnskap om Hillevågs befolkningssammensetning og befolkningens opplevelser, bruk og holdninger til Hillevåg.

– Kunnskapen som frembringes skal være med å sikre at arbeidet med levekårsløft og videre stedsutvikling er basert på lokale ønsker og behov. Vi vil intervjue representanter for ulike befolkningsgrupper, i tillegg til ulike typer virksomheter og lag som er etablert i Hillevågsområdet, som skoler, barnehager, frivillige lag og næringsaktører, sier prosjektleder Merete Jonvik i IRIS.

Tekst: iris.no