MENY

Sammen for flysikkerhet

UiS og Stiftelsen Solakonferansen har inngått en samarbeidsavtale for å styrke Solakonferansens posisjon som en ledende flysikkerhetskonferanse i Norge.

I avtalen står det at UiS, gjennom Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), skal kunne bidra til å styrke Solakonferansens profil, innhold og program ved hjelp av sine sikkerhetsfaglige forsknings- og undervisningsaktiviteter.

Kenneth Pettersen, koordinator for SEROS ved UiS, er glad for denne styrkingen av et allerede godt samarbeid.

- Kontakten med luftfartsmiljøet på Sola har lenge vært viktig for UiS. Solakonferansen er en aktør vi samarbeider tett med både når det gjelder forskning, undervisning og formidling. Vi ser på Solakonferansen som en viktig arena for å muliggjøre formidling og debatt av forskningsbasert kunnskap innenfor vårt fagfelt, sier Pettersen.