MENY

Sammen for økoturisme

Bærekraftig turisme er tema når nye bånd mellom UiS og Madagaskar knyttes. Avtalen gjelder utveksling av fagpersoner og utvikling av nytt studium ved universitetet i Fianarantsoa.

Fra før samarbeider UiS med et universitet på Madagaskar om vann- og miljøteknologi. Gjennom samarbeidsavtalen som nå er signert mellom UiS og Universitetet i Fianarantsoa er håpet at utveksling av kunnskap også når det gjelder bærekraftig turisme vil komme til nytte for innbyggerne på Madagaskar.

Tidligere UiS-student
- Det har lenge vært et ønske ved Universitetet i Fianarantsoa å få på plass et eget studium på reiseliv. Fra før har universitetet blant annet en utdanning innen miljøteknologi. Målet er å koble denne sammen med studier innenfor turisme, forteller prosjektleder Øystein Jensen ved Norsk hotellhøgskole (NHS) ved UiS.

Ifølge Jensen er avtalen nå kommet på plass etter langvarig innsats fra fagpersoner ved NHS og gjennom samarbeid med utdanningsavdelingen ved UiS. 

Initiativet har også fått støtte fra en tidligere student ved NHS, Hasina Randrimamahzo, som er fra Madagaskar. Hun jobber nå ved universitetet i Fianarantsoa og er en av tre ansatte som skal komme til UiS for et lengre utvekslingsopphold i høst.

- Hasina Randrimamahzo og hennes kolleger skal være ved UiS i fem måneder i høst. I januar skal to av våre ansatte til Madagaskar, forteller Jensen.

Mulig forskningssamarbeid
I tillegg til å jobbe sammen for et nytt studium innenfor bærekraftig turisme ved universitetet i Fianarantsoa, kan det også tenkes at samarbeidet resulterer i framtidige forskningsprosjekter.

- Vi har lenge jobbet med utviklingen av en studieplan. Når finansieringen nå er på plass blir det fart i prosjektet, sier Jensen.

De to partnerinstitusjonene har inngått avtalen om utveksling gjennom Fredskorpset, som bidrar med økonomisk støtte til prosjektet.