MENY

Sammen for pasientsikkerhet

Nasjonalt Forskningsnettverk for Pasientsikkerhet arrangeres hos SAFER i Stavanger 12. april 2011. På seminaret skal forskere drøfte ideer som kan øke kvalitet og sikkerhet i helsesystemer.

Målet med samlingen er å etablere en arena for presentasjon, diskusjon og overføring av ideer, kunnskap og erfaringer blant norske forskere innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer.

Det er programområdet for forskning innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer ved Universitetet i Stavanger og Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten som inviterer.

Dr Peter Dieckmann fra institutt for medisinsk simulering ved Københavns universitetssykehus skal blant annet holde foredraget 'Patient Safety beyond the algorithm'. Dieckmann har jobbet med simulering siden 1999.

Seminaret er fra klokken 10 til 15 tirsdag 12. april hos SAFER - Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research.

Målgruppen for arrangementet er forskere ved universiteter, høyskoler og helseforetak som er involert i eller interessert i FOU-prosjekter relatert til kvalitet og sikkerhet i helsesystemer.

Seminaret er gratis. Påmelding snarest til sindre.hoyland@uis.no

Les mer om programmet