MENY

Sammen for skole og barnehage

Fra første januar 2007 vil Fylkesmannen i Rogaland og Universitetet i Stavanger (UiS) samarbeide om en tettere dialog mellom barnehageeiere, skoleeiere og universitetets fagmiljø.