MENY

Sammenhenger mellom prestasjoner i regning og lesing

Elin K. Lie Reikerås disputerer 2. februar for PhD-graden i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Avhandlingen undersøker hvordan regneferdigheter er relatert til leseferdigheter.

Avhandlingen har tittelen "Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels."

Elevenes prestasjoner på ulike type regneoppgaver ble undersøkt: tekstoppgaver, regnefakta, flertrinnsoppgaver og hoderegningsoppgaver.

Regneprestasjonene til elever på ulike ferdighetsnivå i matematikk og lesing ble sammenlignet for å se om leseferdigheter har en annen betydning for elever som også er svake i matematikk enn for elever som har normale matematikkferdigheter.

Avhandlingen er basert på tre studier av 941 elever i alderen 8 til 15 år:

Tekstoppgaver
Den første studien undersøkte betydning av leseferdigheter for prestasjoner på tekstoppgaver. Selv om slike oppgaver inneholder lesing, viste undersøkelsen at ferdigheter i å løse tekstoppgaver ikke er relatert til leseferdigheter i så sterk grad som generelt matematikknivå.

Regnefakta
I den andre studien ble elevens prestasjoner på regnefakta  og flertrinnsoppgaver uten tekst studert. På regnefakta (enkle tallkombinasjoner som 2+3 =5, 7x8=56) ble det ikke funnet at leseferdighetsnivå hadde betydning verken for gruppene med svake matematikkprestasjoner eller for gruppene med normale matematikkprestasjoner.

Flertrinnsoppgaver
På flertrinnsoppgavene (oppgaver som krever flere regnetrinn som for eksempel 23x79) ble det funnet at svak leseferdighet gjorde utslag i tidlig skolealder. Ved senere alder var derimot resultatene som for regnefakta, noe som viser at leseferdighetsnivå i liten grad har betydning for elevenes regneutvikling på flertrinnsoppgaver.

Hoderegning
I den tredje studien ble betydning av leseferdighetsnivå på hoderegningsoppgaver (oppgaver gitt muntlig og løst uten papir og blyant) undersøkt. Studien viser at på disse oppgavene, der elevene ikke hadde visuell støtte, var leseferdighetsnivå sterkt relatert til regneprestasjonene, mens generelt matematikknivå ikke var av avgjørende betydning.

Elin K. Lie Reikerås disputerer for graden Philosophiae Doctor. Hun er den første kandidaten som disputerer i Det humanistiske fakultet sitt eget doktorgradsprogram i spesialpedagogikk. PhD-prgrammet i spesialpedagogikk ble opprettet i 2003.

Tid: 2.februar 2007, kl.12.00

Sted: Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus, Auditorium Ø-110

Tekst: Leif Måsvær